• ZGTBS-2418QR ทัวร์จอร์เจีย ซิกนากิ เทลาวี่ ซินันดาลี กอรี่ มิทสเคต้า คาซเบกี้ (พักคาซเบกี้-ทะเลสาบโลโปต้า) 7 วัน 5 คืน
  52,990.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • SBTTBS-GF003 ทัวร์จอร์เจีย จอร์เจีย GEORGIA ไม่ได้มีแค่โบสถ์ ใครโสดไม่โสด เราไปด้วยกัน 8วัน 5คืน
  56,900.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ZGBUS-2403TK ทัวร์จอร์เจีย แกรนด์จอร์เจีย ทบิลิซี่ คาซเบกี้ ซิกนากิ ควาเรลี มิทสเคต้า คูไตซี บาทูมี่ (เข้าบาทูมี่-ออกทบิลิซี่) 8 วัน 5 คืน
  52,990.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ZGTBS-2419QR ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ กอรี่ คาซเบกี้ กูดาอูรี ซิกนากิ ควาเรลี มิสทเคต้า 8 วัน 5 คืน
  50,990.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • TBS12 ทัวร์จอร์เจีย GRAND GEORGIA AUTUMN BEST TRIP BY TK 8วัน 5คืน
  52,999.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • BUS10 ทัวร์จอร์เจีย GRAND GEORGIA AUTUMN IN LOVE BY TK 8วัน 5คืน
  52,999.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ZGTBS-2417TK ทัวร์จอร์เจีย แกรนด์จอร์เจีย ทบิลิซี่ คาซเบกี้ ควาเรลี มิทสเคต้า คูไตซี บาทูมี่ (เข้าทบิลิซี่-ออกบาทูมี่) - พักคาซเบกี้ 1 คืน 8 วัน 5 คืน
  54,990.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ZGTBS-2414TK ทัวร์จอร์เจีย แกรนด์จอร์เจีย ทบิลิซี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ มิทสเคต้า คูไตซี บาทูมี่ (เข้าทบิลิซี่-ออกบาทูมี่) 8 วัน 5 คืน
  55,990.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • VIST86G9-4 ทัวร์จอเจีย จุใจปีใหม่ 2025 8วัน 6คืน
  58,888.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • VGE64G9-1 ทัวร์จอร์เจีย ดินแดน 2 ทวีป สัมผัสดินแดนศักดิ์สิทธิ์ แห่งเทือกเขาคอเคชัส 6วัน 4คืน
  43,333.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ZGBUS-2402TK ทัวร์จอร์เจีย บาทูมี่ คูไตซี มิทสเคต้า ซิกนากิ คาซเบกี้ ทบิลิซี่ (เข้าบาทูมี่-ออกทบิลิซี่) - พักคาซเบกี้ 1 คืน 8 วัน 5 คืน
  55,990.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ZGTBS-2415GF ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ กอรี่ อาคัลต์ซิเค บอร์โจมี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ ซิกนากิ ควาเรลี 8วัน 5คืน
  49,990.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ZGTBS-2413GF ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ กอรี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นาที ควาเรลี 8วัน 5คืน
  45,990.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

บริษัทสไมล์ไทยแลนน์ทัวร์มีโปรแกรมทัวร์จอร์เจียราคาถูก และยังได้เที่ยวที่เมือง คาซเบกี้,มิทสเคต้า,ไซห์นากีและ ทบิลิซีซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย อีกทั้งยังได้เที่ยวที่โบสถ์เกอร์เกติ, อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย, และโปรแกรมอีกมากมาย

Visitors: 820,070