• CMU102 ทัวร์จีน Charming Season จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู อุทยานปี้ผิงโกว นั่งรถไฟความเร็วสูง 5วัน4คืน
  23,888.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ฺBT-CNXTFU02_3U ทัวร์จีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6วัน 5คืน (บินตรงเชียงใหม่ - เฉินตู)
  30,999.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • BT-CNXTFU01_3U ทัวร์จีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน (บินตรงเชียงใหม่ - เฉินตู)
  28,999.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • CVZ95 ทัวร์จีน NATURAL WONDERS จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจี้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 5วัน4คืน
  14,888.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • SMT_CHN001zg ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หนานหนิง หยางซั่ว (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 4 วัน 3 คืน
  15,990.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • SMT-CHN003zg ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน
  24,990.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • SMT-CHN004zg ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา-ไม่ลงร้าน-นั่งรถไฟ2ขา)
  29,990.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • SMT-CHN0007 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน กุ้ยหยาง หยางซั่ว เขางวงช้าง 6 วัน 5 คืน
  18,990.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • SBTCSX-VZ009 ทัวร์จีน บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เมืองโบราณเฟิ่งหวง 5วัน 4คืน
  11,900.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • PKXVZ0124 ทัวร์จีน ซุปตาร์...ใครใครก็ชอบปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน
  18,888.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • KMGFD0224 ทัวร์จีน ซุปตาร์...คุนหมิงแชงกรีล่ามังกรทอง 6 วัน 5 คืน (ทัวร์ไม่ลงร้าน)
  24,888.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • KMG8L0124 ทัวร์จีน ซุปตาร์...คุนหมิงที่จริงใจ 6 วัน 5 คืน (ไม่ลงร้าน)
  20,888.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • HAKAQ0624 ทัวร์จีน ซุปตาร์...ไปไหหลำเลยดิ๊ V.2 6 วัน 4 คืน
  10,888.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • HAKAQ0524 ทัวร์จีน ซุปตาร์...ปันใจไปให้ ไหหลำ V.3 5 วัน 3 คืน
  8,888.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • AD-TFU001-TG ทัวร์จีน เฉินตู ง้อไบ๊ จิ่วจ้ายโกว เล่อซาน 8 วัน 7 คืน
  49,900.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • HAKAQ0424 ทัวร์จีน ซุปตาร์...ไปไหหลำเลยดิ๊ 6 วัน 4 คืน
  14,888.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • HAKAQ0324 ทัวร์จีน ซุปตาร์...ปันใจไปให้ ไหหลำ V.2 5 วัน 3 คืน
  10,888.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • SMT-CHN0005 ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน
  29,990.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ZGPEK-2409CA ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนสนุกยูนิเวอร์แซล (รวมบัตรสวนสนุกและรถรับส่ง) 5 วัน 3 คืน
  27,990.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • SMT-CHN0006 ทัวร์จีน หวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา-ไม่ลงร้าน-นั่งรถไฟ2ขา-รวมค่าทิป) 6 วัน 5 คืน
  35,990.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ZGYIH-2406QW ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน หุบเขาอวตาร (ไม่ลงร้าน) 6 วัน 5 คืน
  24,990.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ZGTFU-2411FD ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 4 คืน
  24,990.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ZGKMG-2408MU ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6 วัน 4 คืน
  23,990.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ZGKMG-2409MU ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก (ไฟล์ทสวยบินเช้า-กลับค่ำ) 6 วัน 5 คืน
  23,990.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก


Visitors: 827,188