SMT-TPE0001 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN Alishan So Lucky!838837 5 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า : SMT-TPE0001

ไม่พบสินค้า

ราคา

18,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN Alishan So Lucky!838837 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

โดยสายการบิน China Airlines (CI)


- นั่งรถไฟบนอุทยานแห่งชาติอาลีซาน เส้นทางที่ติด 1 ใน 3 เส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดในโลก

- ชมอุทยานธรณีเย๋หลิว

- ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

- วัดพระถังซัมจั๋ง

- ตลาดไถจง  Taichung Night Market 

- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

- ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง

- GLORIA OUTLET

- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา


*** ร้าน POP MART ที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ***

*** เมนูพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา***


เดินทาง ก.ค. - ต.ค.67

อ่านโปรแกรม คลิ๊ก!!!
ใบอนุญาต ประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06163

www.smilethailandtour.com

ติดต่อสอบถาม // สั่งซื้อ
Office 02-914-2935
Hot Line ทักแชท
088-758-3866 Nun   Line ID : smilethailandtour
062-462-4244 Smile Line ID : STT6363
081-715-3966 Yoyo  Line ID : 0624624244 

Line@ : @smilethailandtour
Visitors: 820,081