CMBS01 เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ ดอกไม้แม่ริม 4วัน 2คืน (BUS 22-25 OCT 2021)

รหัสสินค้า : CMBS01

ราคา

3,999.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 3,999.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เชียงใหม่ ม่วนใจ๋ไปเต๊อะไปแอ่ววันหยุด ต.ค.รถ Bus3,999.-

CMBS01 เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ ดอกไม้แม่ริม 4วัน 2คืน

มันใจ สะอาด ปลอดภัย คนขับรถและไกด์ ฉีดวัคซีนแล้ว

เดินทางโดยรถโค้ช

  • ห้วยตึงเฒ่า,วัดต้นเกว๋น,วัดพระสิงห์
  • ดอยม่อนแจ่ม,สวนดอกไม้แม่ริม
  • พระธาตุดอยคำ,พระธาตุดอยสุเทพ
  • พักเมืองเชียงใหม่2คืน

กำหนดเดินทาง

22-25 ต.ค.3,999.---30ที่

Visitors: 625,978