BT-TPE24_SL ไต้หวัน วัดพระถังซำจั๋ง เย๋หลิว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า : BT-TPE24_SL

ไม่พบสินค้า

ราคา

15,999.00 ฿

22,999.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

BT-TPE24_SL ไต้หวัน วัดพระถังซำจั๋ง เย๋หลิว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน


มหัศจรรย์..ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน 4 วัน 3 คืน

หมู่บ้านจิ่วเฟิน เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา

ชมตึก TAIPEI101 ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซีเหมินติง


เดินทาง 24 พ.ค. 66 - 27 ต.ค. 66

ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท


-วัดเหวินหวู่ สักการะเทพเจ้ากวนอู

-ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา

-วัดพระถังซำจั๋ง

-ตลาดไถจงไนท์มาเก็ต

-ไทเป ร้านพายสับปะรด

-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว

-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

-ถ่ายรูปตึกไทเป 101

-ชมวัดหลงซาน

-ช้อปปิ้งซีเหมินติงไนท์มาเก็ต

-ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

-ช้อปปิ้งเครื่องสำอางค์


พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา

พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิบดี


เดินทาง 24 พ.ค. 66 - 27 ต.ค. 66

อ่านโปรแกรม คลิ๊ก!!!
ใบอนุญาต ประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06163

www.smilethailandtour.com
ติดต่อสอบถาม // สั่งซื้อ
Office 02-914-2935
Hot Line ทักแชทได้เลยตลอด 24 ชม.ค่ะ 
088-758-3866 Nun   Line ID : smilethailandtour
062-462-4244 Smile Line ID : STT6363
081-715-3966 Yoyo  Line ID : 0624624244 
Line@ : @smilethailandtour

https://www.facebook.com/smilethailandtour
Visitors: 778,993