BT-TPE23_CI ไต้หวัน ฟาร์มแกะ Qingjing เย๋หลิว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (เดินทาง ก.ค.-ต.ค.66)

รหัสสินค้า : BT-TPE23_CI

ไม่พบสินค้า

ราคา

22,999.00 ฿

23,999.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

BT-TPE23_CI ไต้หวัน ฟาร์มแกะ Qingjing เย๋หลิว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (เดินทาง ก.ค.-ต.ค.66)


มหัศจรรย์..ไทเป บินหรู อยู่สบาย 4 วัน 3 คืน

หมู่บ้านจิ่วเฟิน เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา

ชมตึก TAIPEI101 ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซีเหมินติง


เดินทางด้วย CHINA AIRLINES

เดินทาง 19 ก.ค. 66 - 18 ต.ค. 66

ราคาเริ่มต้น 20,999 บาท


-เมืองไถจง ฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต

-ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา

-วัดเหวินหวู่ สักการะเจ้าพ่อกวนอู

-ฟาร์มซิงจิง (Cingjing Farm)

-ไทเป ร้านพายสับปะรด

-ถ่ายรูปตึกไทเป 101

-ชมวัดหลงซาน

-ช้อปปิ้งซีเหมินติงไนท์มาเก็ต

-ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

-ช้อปปิ้งเครื่องสำอางค์

-ท่าเรือประมงเจิ้งปิน

-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น


พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา

พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิบดี


เดินทาง ก.ค. - ต.ค. 66

อ่านโปรแกรม คลิ๊ก!!!
ใบอนุญาต ประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06163

www.smilethailandtour.com
ติดต่อสอบถาม // สั่งซื้อ
Office 02-914-2935
Hot Line ทักแชทได้เลยตลอด 24 ชม.ค่ะ 
088-758-3866 Nun   Line ID : smilethailandtour
062-462-4244 Smile Line ID : STT6363
081-715-3966 Yoyo  Line ID : 0624624244 
Line@ : @smilethailandtour

https://www.facebook.com/smilethailandtour
Visitors: 763,899