BT-EUR278_EK มหัศจรรย์...ฝรั่งเศส สวิต อิตาลี หอเอนปิซ่า ยอดเขาจุงฟราว 9D6N (AUG-OCT 2023)

รหัสสินค้า : BT-EUR278_EK

ไม่พบสินค้า

ราคา

95,999.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

มหัศจรรย์...ฝรั่งเศส สวิต อิตาลี หอเอนปิซ่า ยอดเขาจุงฟราว 9D6N

รวมทุกอย่าง!!! ไม่ต้องจ่ายหน้างาน

(วีซ่า ทิปท้องถิ่น ตั๋วประกันโรงแรม หัวหน้าทัวร์)

BT-EUR278-EK บินสายการบินเอมิเรตต์ 


26 ท่าน ออกเดินทาง ‼️


ส.ค. - ต.ค. 66 เริ่มต้นที่ 85,999.- 26 ที่ • กรุงปารี จตุรัสทรอกาเดโร
 • หอไอเฟล
 • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์
 • ถนนช็องเซลีเซ
 • ช้อปปิ้งแกลเลอรีลาฟาแยตต์
 • พระราชวังแวร์ซายส์
 • เมืองดิฌง
 • เมืองลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโต
 • สะพานไม้ซาเปล
 • เมืองอินเทอลาเก้น
 • โคลอสเซียม หอเอนเมืองปิซ่า
 • โรม มหาวิหารวิหารนักบุญปีเตอร์
 • สะพานสเปน
 • โรมันฟอรั่ม
 • พิเศษ!!พิซซ่าสไตล์อิตาเลียนแท้
 • บิน 5 ดาว เข้าปารีส-ออกโรม


กำหนดเดินทาง

สิงหาคม - ตุลาคม 2566

Visitors: 778,992