BT-CNXTPE23_FD ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง 4 วัน 3 คืน (บินตรงเชียงใหม่ - ไทเป)

รหัสสินค้า : BT-CNXTPE23_FD

ไม่พบสินค้า

ราคา

18,999.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท

โดยสายการบิน AIRASIA (FD)

-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว

-ทะเลสาบสุริยันจันทรา

-ตึกไทเป101

-โรงละครแห่งชาติไถจง

-ช็อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง

-วัดเหวินหวู่

-เมืองนิวไทเป

-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

-ร้านพายสัปปะรด

-วัดหลงซาน

เดินทาง ก.ค.- ต.ค. 67

อ่านโปรแกรม คลิ๊ก!!!
ใบอนุญาต ประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06163

www.smilethailandtour.com

ติดต่อสอบถาม // สั่งซื้อ
Office 02-914-2935
Hot Line ทักแชท
088-758-3866 Nun   Line ID : smilethailandtour
062-462-4244 Smile Line ID : STT6363
081-715-3966 Yoyo  Line ID : 0624624244 

Line@ : @smilethailandtour
Visitors: 820,081