TFD09 - uhada Taiwan Cherry Blossom ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา เย่หลิว 4วัน 3คืน

รหัสสินค้า : TFD09 - uhada

ไม่พบสินค้า

ราคา

14,888.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

TFD09 - uhada

Taiwan Cherry Blossom ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา เย่หลิว 4วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น 14888

17 - 20 กุมภาพันธ์ 2566 ราคา 16888


อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101 ขอพร วัดหลงซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานธรณีเย่หลิว เมืองโบราณจิวเฟ่นิ ช้อปปิ้ง ตลาดฟ่งเจี๋ย ตลาดซีเหมินติง และ ร้านค้าปลอดภาษี ใบอนุญาต ประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06163
www.smilethailandtour.com
ติดต่อสอบถาม // สั่งซื้อ
Office 02-914-2935
Hot Line ทักแชทได้เลยตลอด 24 ชม.ค่ะ 
088-758-3866 มะเมย์ Line ID : smilethailandtour
095-558-0550  Line ID : 0955580550
062-462-4244  Line ID : STT6363 
Line@ : @smilethailandtour
https://www.facebook.com/smilethailandtour
Visitors: 752,862