TVZ07 - irb3q Taiwan One More Time ไทเป จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา หนานโถว 5วัน 4คืน

รหัสสินค้า : TVZ07 - irb3q

ไม่พบสินค้า

ราคา

17,999.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

TVZ07 - irb3q

Taiwan One More Time ไทเป จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา หนานโถว 5วัน 4คืน


ราคาเริ่มต้น 17,999

14 - 18 กุมภาพันธ์ 2566 ราคา18,998


ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้ขอพรที่ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เที่ยวฟาร์มแกะชิงจิ้ง “สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” สะพานเดินลอยฟ้าชงิจิ้ง เช็คอินตึกไทเป 101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ช้อปปิ้งตลาดเหลาเหอ ตลาดปลา ตลาดซื่อหลิน ซีเหมินติง และร้านปลอดภาษี อีกมากมาย

เดินทางโดยสายการบิน VIETJET (VZ) น้ำหนัก สัมภาระโหลดใต้ท้ องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 

ใบอนุญาต ประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06163
www.smilethailandtour.com
ติดต่อสอบถาม // สั่งซื้อ
Office 02-914-2935
Hot Line ทักแชทได้เลยตลอด 24 ชม.ค่ะ 
088-758-3866 มะเมย์ Line ID : smilethailandtour
095-558-0550  Line ID : 0955580550
062-462-4244  Line ID : STT6363 
Line@ : @smilethailandtour
https://www.facebook.com/smilethailandtour
Visitors: 752,863