โปรแกรม Private Van 5 ชั่วโมง สระมรกต, น้ำตกร้อน, King Kong Park

ไม่พบสินค้า

  • เดินทางไปยังอำเภอคลองท่อม ถิ่นกำเนิดนกแต้วแร้วท้องดำเป็นฝูงสุดทางของโลก และมีปลายทางคือ สระมรกต
  • สระมรกตเป็น UnSeen Thailand เป็นสระมรกตที่มีสระน้ำเป็นสีเขียวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
  • เดินทางต่อไปยัง น้ำตกร้อน
  • น้ำตกร้อน เป็นสายธารน้ำตกร้อนที่สรรสร้างที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
  • จากนั้นเดินทางต่อไปยัง King Kong Park
  • King Kong Park เป็นสถานที่ที่มีการสร้างสรรค์หุ่นฟางขนาดใหญ่หลากหลายตัวท่าทางแตกต่างกัน
  • นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ

สระมรกต น้ำตกร้อน 

 King Kong Park

เคดิตรูปภาพ https://www.jubileetravel.co.th/travel-info

 

 

 

 

สนใจติดต่อ
Line@ : SMILETHAILANDTOUR
เบอร์โทรติดต่อ
คุณต้อม 088-758-3866
LINE ID : smilethailandtour
คุณเนตร 085-918-5266

Visitors: 586,139