Package กระบี่ 3 วัน 2 คืน ราคาเพียง 2,499บาท ‼️

รหัสสินค้า : KBV13

เที่ยว สบายๆ กับ Packageกระบี่ดีๆ ติดหาดคลองม่วง

กระบี่ 3 วัน 2 คืน ราคาเพียง 2,499บาท ‼️


ที่พักติดหาดคลองม่วง 3 วัน 2 คืน 

อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2 กลางวัน 1) 

ทัวร์ 4 เกาะ พิเศษถ้ำพระนางและไร่เลย์

อุปกรณ์ดำน้ำตื้น : หน้ากาก + เสื้อชูชีพ

มัคคุเทศก์ดูแลแน่นอน


ซื้อวันนี้ ใช้ได้วันนี้ - 31ตุลาคม 63

จากราคาเหยียบหมื่นเหลือแค่ไม่ถึง สองพันห้า


ใช้ได้ทุกวัน รวมทั้งวันหยุดยาว และวันขัตฤกษ์ 

แจ้งสำรองให้พักก่อนเดินทาง อย่างน้อย 30 วันก่อนเดินทาง

จำนวน
2,499.00 ฿

9,999.00 ฿
 (-75%)

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 462,932