TGMUC01 ยุโรปตะวันออก ซุปตาร์...ยอดฮิต 4 คันทรี 8วัน 5 คืน [MAR-MAY'20] เริ่มต้น 42,888

รหัสสินค้า : p647

ราคา

42,888.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 42,888.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

TGMUC01 ยุโรปตะวันออก ซุปตาร์...ยอดฮิต 4 คันทรี 8วัน 5 คืน [MAR-MAY'20] เริ่มต้น 42,888

เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ เช็คอินเมืองฮัลล์สตัทท์

เดินเล่นเชสกี้ ครุมลอฟ ชมปราสาทปราก ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

ช้อปปิ้งเอ้าเลทปาร์นดอฟ ถ่ายรูปพระราชวังเชินบรุนน์

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

03-10 มีนาคม 2563

42,888

9,900

10-17 มีนาคม 2563

44,888

9,900

17-24 มีนาคม 2563

44,888

9,900

24-31 มีนาคม 2563

44,888

9,900

28 เมษยน-05 พฤษภาคม 2563

46,888

9,900

12-19 พฤษภาคม 2563

46,888

9,900

22-29 พฤษภาคม 2563

46,888

9,900

Visitors: 625,988