ทัวร์ใต้หวัน HIGHLIGHT TAIWAN JUN 2019 12,777-

รหัสสินค้า : p473

ราคา

12,777.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 12,777.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

HIGHLIGHT TAIWAN JUN 2019 12,777- 

กำหนดการเดินทาง JUN 2019 

ราคาเริ่มต้น 12,777- 

 

☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่

 

☛ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101

 

☛ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – สถานีรถไฟสือเฟิ่น  แถมฟรีปล่อยโคมลอย

 

☛ ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง และ MITSUI OUTLET

 

☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIRน้ำหนักกระเป๋า 20 KG

 

☛ พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

 

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

ผู้ใหญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

พุธ – อาทิตย์

05 - 09 มิ.ย. 62

12,777

12,777

4,500

พุธ – อาทิตย์

19 - 23 มิ.ย. 62

12,777

12,777

4,500

ศุกร์ – อังคาร

26 - 30 ก.ค. 62

14,999

14,999

4,500

ศุกร์ – อังคาร

03 - 07 ต.ค. 62

14,333

14,333

4,500

พฤหัสบดี – จันทร์

17 - 21 ต.ค. 62

14,333

14,333

4,500

พฤหัสบดี – จันทร์

24 - 28 ต.ค. 62

14,333

14,333

4,500

พฤหัสบดี – จันทร์

31 ต.ค. – 04 พ.ย. 62

13,555

13,555

4,500

พฤหัสบดี – จันทร์

07 - 11 พ.ย. 62

13,555

13,555

4,500

พฤหัสบดี – จันทร์

14 – 18 พ.ย. 62

13,555

13,555

4,500

พฤหัสบดี – จันทร์

21 - 25 พ.ย. 62

13,555

13,555

4,500

พุธ – อาทิตย์

04 – 08 ธ.ค. 62

14,999

14,999

4,500

ศุกร์ – อังคาร

06 – 10 ธ.ค. 62

14,999

14,999

4,500

พฤหัสบดี – จันทร์

12 – 16 ธ.ค. 62

13,777

13,777

4,500

ศุกร์ – อังคาร

13 – 17 ธ.ค. 62

13,777

13,777

4,500

พฤหัสบดี – จันทร์

19 – 23 ธ.ค. 62

13,777

13,777

4,500

ศุกร์ – อังคาร

20 – 24 ธ.ค. 62

13,777

13,777

4,500

ศุกร์ – อังคาร

27 – 31 ธ.ค. 62

20,555

20,555

4,500

จันทร์ – ศุกร์

30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 63

20,999

20,999

4,500

Visitors: 713,801