ทัวร์ใต้หวัน COYOTE GURU TAIWAN JUN 2019 12,999-

รหัสสินค้า : p472

ราคา

12,999.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 12,999.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

COYOTE GURU TAIWAN JUN 2019 12,999- 

กำหนดการเดินทาง JUN 2019

ราคาเริ่มต้น  12,999- 

 

☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่

 

☛ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101

 

☛ อุทยานเหย๋หลิ่ว - สถานีรถไฟสือเฟิ่น – วัดหลงซันซื่อ

 

☛ ช้อปปิ้ง3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ย ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง

 

☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

 

☛ พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

 

• เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี , ซีฟู้ดเหย๋หลิ่ว •

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

ผู้ใหญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

พุธ - อาทิตย์

12 - 16 มิ.ย. 62

12,999

12,999

5,500

พุธ - อาทิตย์

02 - 06 ต.ค. 62

13,999

13,999

5,500

พุธ - อาทิตย์

16 - 20 ต.ค. 62

13,999

13,999

5,500

พุธ - อาทิตย์

23 - 27 ต.ค. 62

13,999

13,999

5,500

พุธ - อาทิตย์

30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62

13,999

13,999

5,500

พุธ - อาทิตย์

06 - 10 พ.ย. 62

13,555

13,555

5,500

พุธ - อาทิตย์

13 - 17 พ.ย. 62

13,555

13,555

5,500

พุธ - อาทิตย์

      20 - 24 พ.ย. 62

13,555

13,555

5,500

พุธ - อาทิตย์

 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62

13,555

13,555

5,500

พุธ - อาทิตย์

11 - 15 ธ.ค. 62

13,555

13,555

5,500

พุธ - อาทิตย์

18 - 22 ธ.ค. 62

13,555

13,555

5,500

อังคาร - เสาร์

24 - 28 ธ.ค. 62

13,999

13,999

5,500

เสาร์ - พุธ

28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63

23,999

23,999

5,500

อาทิตย์ - พฤหัสบดี

29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63

21,999

21,999

5,500

 

Visitors: 713,798