ทัวร์ใต้หวัน TAIWAN FIRST STEP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา JUN 2019 10,555-

รหัสสินค้า : p470

ราคา

10,555.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 10,555.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

TAIWAN FIRST STEP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา JUN 2019 10,555- 

กำหนดการเดินทาง  JUN 2019

ราคาเริ่มต้น 10,555- 

 

☛ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่

 

☛ อุทยานเหย่หลิว -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -อนุสรณ์เจียงไคเช็ค

 

☛ ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

 

☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

 

☛ พักเถาหยวน 1 คืน ซินจู๋ 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

 

กำหนดวันเดินทาง 2562

ราคา

ผู้ใหญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

อังคาร-ศุกร์

02 - 05 เม.ย. 62

10,555

10,555

3,000

เสาร์-อังคาร

06 - 09 เม.ย. 62

12,500

13,999

3,000

พฤหัส-อาทิตย์

11 - 14 เม.ย. 62

13,999

13,999

3,000

ศุกร์-จันทร์

12 - 15 เม.ย. 62

16,666

16,666

3,000

เสาร์-อังคาร

13 - 16 เม.ย. 62

17,777

17,777

3,000

อาทิตย์-พุธ

14 - 17 เม.ย. 62

15,555

15,555

3,000

อังคาร-ศุกร์

23 - 26 เม.ย. 62

11,777

11,777

3,000

ศุกร์-จันทร์

24 - 27 พ.ค. 62

10,999

10,999

3,000

ศุกร์-จันทร์

14 - 17 มิ.ย. 62

10,999

10,999

3,000

ศุกร์-จันทร์

21 - 24 มิ.ย. 62

10,999

10,999

3,000

ศุกร์-จันทร์

28 มิ.ย. - 01 ก.ค. 62

10,999

10,999

3,000

เสาร์-อังคาร

06 - 09 ก.ค. 62

10,555

10,555

3,000

เสาร์-อังคาร

20 - 23 ก.ค. 62

10,555

10,555

3,000

พฤหัส-อาทิตย์

25 - 28 ก.ค. 62

11,111

11,111

3,000

พฤหัส-อาทิตย์

08 - 11 ส.ค. 62

11,111

11,111

3,000

ศุกร์-จันทร์

23 - 26 ส.ค. 62

10,555

10,555

3,000

เสาร์-อังคาร

07 - 10 ก.ย. 62

10,555

10,555

3,000

เสาร์-อังคาร

14 - 17 ก.ย. 62

10,555

10,555

3,000

เสาร์-อังคาร

21 - 24 ก.ย. 62

Visitors: 625,979