BT-TPE01_BR_NOV-JUN20 มหัศจรรย์....ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5 วัน 3 คืน เริ่มต้น 18,900.-

รหัสสินค้า : p352

ราคา

18,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 18,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

BT-TPE01_BR_NOV-JUN20 มหัศจรรย์....ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5 วัน 3 คืน เริ่มต้น 18,900.-

ไฮไลท์


ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา

สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่

ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี และหมู่บ้านสายรุ้ง

ชมอุทยานธรณีเย๋หลิ่ว โขดหินรูปเศียรพระราชินี และ ชมหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น

เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ชอปปิงย่าน ซีเหมินติง และ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)

พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว (พิเศษแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน)

พิเศษอาหาร SEA FOOD บุปเฟ่ต์ชาบูชาบู และ เสี่ยวหลงเปา

พิเศษให้ท่านได้ชิมไอศกรีมท่านละ 1 SCOOP ที่ร้าน MIYAHARA ICE CREAM

ตาราง วันเดินทาง ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน

อุทยานเย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR(BR) ECO CLASS

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

14 พ.ย. 62

18 พ.ย. 62

25

20,900

20,900

19,900

5,000

15 เม.ย.63

19 เม.ย.63

25

19,900

19,900

18,900

5,000

17 เม.ย.63

21 เม.ย.63

25

18,900

18,900

17,900

5,000

29 พ.ค.63

02 มิ.ย.63

25

19,900

19,900

18,900

5,000

12 มิ.ย.63

16 มิ.ย.63

25

19,900

19,900

18,900

5,000

26 มิ.ย.63

30 มิ.ย.63

25

19,900

19,900

18,900

5,000

Visitors: 668,834