ท่องเที่ยว VS สุขภาพ

ทำความรู้จัก “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” พร้อมรับชาวต่างชาติเข้ามาในไทย

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหลังโควิด-19

จากการได้พูดคุยกันไปในบทความที่แล้ว เกี่ยวกับข่าว ศคบ. เปิดให้ 2 กลุ่มชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้าไทยได้ หนึ่งในนั้นมีกลุ่มนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือที่เรียกกันว่า “Medical and Wellness Tourism” ซึ่งหลายคนอาจเกิดข้อสงสัยว่าทำไมนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มนี้จึงสามารถเข้ามาในประเทศไทยได้ถึง 30,000 คน โดยจะเริ่มต้นเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ หรือต้นเดือนหน้านั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามต้องตอบรับมาตรการ State Quarantine จากรัฐบาลไทยจึงสามารถดำเนินการท่องเที่ยวได้ในพื้นที่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต หาดใหญ่ เชียงใหม่ เชียงราย และต้องเข้ามาตรการ Safety Tour

เนื่องจากการเปิดรับชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้นั้นเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ในช่วงนี้ วันนี้เราจึงมาชวนทำความรู้จักการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกันว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบใด? สามารถสร้างประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในไทยด้วยการกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้จริงหรือ ?
วันนี้มาสรุปให้ได้รู้กัน

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คืออะไร ?
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คือ การท่องเที่ยวเดินทางในพื้นที่ต่างๆ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ พูดง่ายๆคือการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพทางกายและจิตใจ โดยหลายพื้นที่ใช้การท่องเที่ยวแบบนี้เพื่อการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อม

สำหรับส่วนของรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในที่นี้จะสรุปให้เข้าใจง่าย คือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ คือ การท่องเที่ยวในประเทศนั้นๆ เพื่อการบริการทางการแพทย์ ซึ่งในประเทศไทยนั้น การท่องเที่ยวทางการแพทย์เป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยราคาหรือค่ารักษาพยาบาลที่ไม่สูงมาก รวมถึงในแง่การบริการ

การท่องเที่ยวเชิงการส่งเสริมสุขภาพ คือ การท่องเที่ยวในลักษณะการเข้ามาดูแลสุขภาพ พักผ่อนหย่อนใจ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวทางการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การทำสปา นวดสมุนไพร เป็นต้น

ภาคการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย
ภาพรวมของธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย มีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้เป็นอย่างมาก ซึ่งแน่นอนว่าเป็นผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเข้ามา หลังจากที่อยู่ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่หลายสถานประกอบการด้านสุขภาพได้ปิดตัวลงชั่วคราวจนถึงถาวร เพราะไม่มีรายได้เข้ามาเพราะการล็อกดาวน์ประเทศ ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่สามารถเข้ามาในไทยได้

อย่างไรก็ตามการรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาถือเป็นผลดีจากการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทย
แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการควบคุมดูแลกลุ่มนักท่องเที่ยวต่อไป

แหล่งข้อมูล อ่านข้อมูลเพิ่มเติมต่อได้ที่ 

https://accesstrade.in.th/การท่องเที่ยวเชิงสุขภา/

Visitors: 827,185