วัดเชียงมั่น วัดเก่าแก่แห่งเมืองเชียงใหม่

วัดเชียงมั่น

     เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวในฝันสำหรับใครหลายๆคน นอกจากอากาศที่เย็นสบายน่าเที่ยวตลอดทั้งปี และธรมชาติที่งดงามแล้ว ยังมีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ของอาณาจักรล้านนา จึงทำให้มีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นจำนวนมาก โดยวัดเชียงมั่นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในตัวเมืองเชียงใหม่ มีมาตั้งแต่สมัยพญามังราย ได้ทรงยกพระตำหนักเชียงมั่นถวายเป็นพระอารามให้ชื่อว่า วัดเชียงมั่น และยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกด้วย นอกจากนี้วัดเชียงมั่นเป็นสถานที่รวบรวมโบราณวัตถุจำนวนมากมาย โดยภายในวัดนั้นมีสิ่งที่นักท่องเที่ยวควรเยี่ยมชมและเข้าไปสักการะที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญของเชียงใหม่ คือ พระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาว ภายในวัดมีจุดที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน

วิหารหลวง

จิตรกรรมฝาผนัง

 

     ภายในวัดมี 2 วิหารที่สวยงาม เมื่อเดินเข้ามาภายในวัดจะเห็นพระวิหารหลวงเป็นวิหารที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยปัจจุบัน ตั้งอยู่ตรงทางเข้าของวัด โดยวิหารหลวงแห่งนี้ถูกขึ้นเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เป็นศิลปะแบบล้านนา ซึ่งระหว่างช่องหน้าต่างของวิหารหลังนี้มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เขียนสีทองบนพื้นแดงงามวิจิตร โดยบอกเล่าเรื่องราวการสร้างเมืองและวัดของพญามังราย ทั้งเวียงกุมกาม และเมืองเชียงใหม่

วิหารเล็ก

 

     วิหารเล็ก ซึ่งจะอยู่ด้านขวาของวิหารใหญ่ เป็นวิหารเดิม ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญของเชียงใหม่ ได้แก่

พระเสตังคมณี หรือ พระแก้วขาว และพระศิลา ปางทรมานช้างนาฬาคีรี สลักจากหินควอตซ์สีขาวขุ่น (หินเขี้ยวหนุมาน) 

เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวเชียงใหม่มาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

เจดีย์ช้างล้อม

 

     เดินเข้ามาด้านในอีกนิดหน่อยจะพบกับเจดีย์ทรงแปลกตา นั่นก็คือ เจดีย์ช้างล้อม เป็นเจดีย์ประธาน ถูกสร้างขึ้น ตามแบบศิลปะล้านนา บริเวณรอบๆ ฐานเจดีย์จะถูกล้อมไปด้วยช้างปูนปั้น ซึ่งการสร้างเจดีย์ลักษณะนี้ ได้รับอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัย ยอดเป็นเจดีย์ทรงระฆังสีทองอร่าม มีอายุเกือบ 700 ปี

     หากใครที่เดินทางมาที่เมืองเชียงใหม่แล้ว ควรค่าแก่การมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มาช้านาน เพื่อความเป็นศิริมงคล วัดเชียงมั่นแห่งนี้ยังเป็นหนึ่งในวัดที่คนนิยมมาทำบุญ 9 วัด และเป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ศาสนาในเชียงใหม่สมัยก่อนอีกด้วย

 

ข้อมูลการติดต่อวัดเชียงมั่น

ที่ตั้ง 171 ถนน ราชภาคินัย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

เบอร์ติดต่อ +66 5324 8604-5

Website www.watchiangmun.com/index.html

Visitors: 820,070