ชุมชนริมน้ำจันทบูร มนต์เสน่ห์เมืองเก่า 300 ปี

 ชุมชนริมน้ำจันทบูร

   หากพูดถึง จังหวัดจันทบุรี หลายๆคนคงนึกถึงทะเลสีครามและผลไม้เมืองร้อนนานาพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน เงาะ มังคุด และอีกมากมาย แต่ถ้าจะนึกถึงสถานที่เที่ยวทางวัฒนธรรม ต้องยกให้กับชุมชนริมน้ำจันทบูร ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดจันทบุรี ถ้าหากใครมาเที่ยวเมืองจันท์แล้วไม่ได้มาที่ชุมชนแห่งนี้ก็เหมือนกับว่ายังมาไม่ถึง เพราะชุมชนแห่งนี้อยู่คู่เมืองจันทบุรีและมีประวัติศาสตร์มายาวนานมากว่า 300 ปี

 

ชุมชนริมน้ำจันทบูร

     เป็นชุมชนริมน้ำเก่าแก่ที่ชาวจีนและชาวญวนได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมาได้พัฒนามาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และการค้าขายของจันทบุรี

     ชุมชนริมน้ำจันทบูรเป็นการเรียกรวม 3 ชุมชน คือ ชุมชนท่าหลวง ชุมชนตลาดกลาง และชุมชนตลาดล่าง ย่านนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มานานโดยเฉพาะชุมชนท่าหลวง ซึ่งเป็นพื้นที่รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งประพาสเมืองจันทบุรี พ.ศ.2419

     สำหรับชื่อ ‘จันทบูร’ นี้มีการเรียกมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 เพื่อพัฒนาชุมชนจากย่านเก่าให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว

         

     ระยะทางของชุมชนริมน้ำจันทบูรยาวประมาณ 1 กิโลเมตร เมื่อเดินทางเข้ามาภายในชุมชนจะพบกับความดั้งเดิมของ

สถาปัตยกรรมอายุมากกว่า 100 กว่าปี ตลอดแนวถนนมีบ้านเก่าสไตล์จีนชิโนโปรตุกีสและตึกสถาปัตยกรรมแบบยุโรป

ผสมจีนซึ่งได้รับมากจากการติดต่อค้าขายกับต่างชาติในสัมยรัชการที่ 5 ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจันทบุรี

อาคารส่วนใหญ่ของชุมชนเป็นที่พักอาศัยของชาวบ้าน และร้านค้าต่างๆที่มีอายุเก่าแก่

     

จุดท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดในชุมชน ได้แก่

     บ้านหลวงราชไมตรี เป็นบ้านพักประวัติศาสตร์อายุราว 150 ปี หลวงราชไมตรีเป็นผู้บุกเบิกนำยางพารามาปลูกเป็นคนแรก

ของจันทบุรี จึงได้ฉายาว่าบิดาแห่งยางพาราตะวันออก ปัจจุบันบ้านหลวงราชไมตรีได้รับการปรับปรุงให้เป็นบ้านประวัติศาสตร์

ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าพัก

     บ้าน 69 ศูนย์การเรียนรู้ริมน้ำจันทบูร จัดตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษณ์สถาปัตยกรรมในชุมชนโบราณ และใช้เป็นสถานที่จัด

กิจกรรมต่างๆภายในชุมชน

     นอกจากความดั้งเดิมของบ้านเรือน และสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่แล้วภายในชุมชนยังมีภาพวาดบนกำแพงที่ผสมผสานเข้ากับความเรียบง่ายของชุมชนแบบลงตัวให้ได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก มุมถ่ายภาพยอดฮิต สำหรับสายถ่ายรูป คือกำแพงโบราณเพ้นท์ภาพมาลิรีนมอนโร เป็นสถานที่ถ่ายละครและโฆษณาหลายเรื่อง รับรองว่ามาเที่ยวที่ชุมชนแห่งนี้ได้รูปภาพสวยๆติดไม้ติดมือกลับไปเยอะเลยทีเดียว

     เมื่อข้ามสะพานมาอีกฝั่งของชุมชน อีกสถานที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือ โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล โบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็นโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดในประเทศไทย บรรยากาศภายนอกและภายในเย็นสบาย และเงียบสงบ มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก

     ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก มหาวิหารน็อทร์-ดาม ประเทศฝรั่งเศษ แต่เดิมมีการตัดยอดปลายสูงออก เพื่อหลีกเลี่ยงเป็นเป้าโจมตีทางอากาศ สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง และต่อเติมยอดแหลมอีกครั้งภายหลังด้วยการตกแต่งที่สวยงาม ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen Thailand ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก

     ภายในชุมชนริมน้ำจันทบูรมีการอนุรักษณ์ศิลปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิดการพัฒนามาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้ และเยี่ยมชมวิถีชีวิตในอดีตของชาวชุมชนริมน้ำจันทบูรที่ยังคงหลงเหลืออยู่ นอกจากนั้นแล้วยังมีของกินต่างๆมากมาย ทั้งของคาวและของหวานที่ยังคงมีมาแต่อดีตให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปลองชม ลองชิมกันอีกด้วย

 

ข้อมูลการติดต่อชุมชนริมน้ำจันทบูร

ที่ตั้ง   ถนนสุขาภิบาล ตำบล วัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 

Facebook   www.facebook.com/chanthaboonwaterfront/ 

 

Visitors: 820,072