ทัวร์พม่า

SMILE THAILAND TOUR  คัดสรร ทัวร์พม่า คุณภาพมาตราฐาน ราคาประหยัด ให้ท่านได้สัมผัสเมืองพม่า ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์  แพคเกจทัวร์พม่า จะเป็นทัวร์แบบครบรส สัมผัสธรรมชาติ ประเพณีวัฒนธรรม และ สถาปัตยกรรม

อาทิเช่น  เจดีย์ชเวดากอง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุด และมีความสำคัญสูงสุดในประเทศพม่า  

นั่งกระเช้าขึ้น พระธาตุอินทร์แขวน หรือพระธาตุไจทีโย หนึ่งใน 5 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของประเทศพม่า 

เยี่ยมชม เมืองเก่าพุกาม ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ , นั่งบอลลูนชมทะเลเจดีย์พุกาม , สะพานไม้ สะพานอูเบ็ง

เจดีย์ไจปุ่นเจดีย์ชเวสิกอง หนึ่งในห้ามหาเจดีย์ของประเทศพม่า ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต สักการะ พระนอนตาหวาน หนึ่งในพระนอนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า , พระราชวังมัณฑะเลย์ , พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี

ทัวรพม่า

    ไม่พบสินค้าในหมวดหมู่นี้

Visitors: 501,019