เทคนิคล้างมือให้ปลอดภัย โควิด 19

การล้างมือเป็นอีกวิธีที่ช่วยให้เราห่างไกลจากไวรัสโคโรนา 19
ได้เป็นอย่างดี แต่ต้องล้างมืออย่างถูกวิธี
ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ขั้นตอนด้วยกัน เริ่มจาก

 

ขั้นที่ 1 คือ การล้างมือโดยใช้ฝ่ามือถูกัน
2. ใช้ฝ่ามือถูหลังฝ่ามือและซอกนิ้ว
3. ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือและซอกนิ้ว
4. ใช้หลังมือถูฝ่ามือ
5. ใช้ฝ่ามือถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบ
6. ใช้ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ และ
7. คือการใช้ฝ่ามือถูรอบข้อมือ
ซึ่งการล้างมือนั้นสามารถใช้สบู่ทั่วไปในการฆ่าเชื้อไวรัสนี้ได้

 

Visitors: 820,079