ยุโรปตะวันออก QE3VIE-TG010 LAKE, CASTLE and BEAUTIFUL VILLAGE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย [TG] ก.ค. - พ.ย. 62 59,900.-

รหัสสินค้า : p499

ราคา

59,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 59,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

QE3VIE-TG010 LAKE, CASTLE and BEAUTIFUL VILLAGE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย [TG]

 • ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา

• ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์ของฮังการี

• สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague)

• เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา

• เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี ทั้งล่องเรือทะเลสาบ และ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK - UNESCO WORLD HERITAGE VIEW

กำหนดการเดินทาง ก.ค. - พ.ย. 62

ราคาเริ่มต้นเพียง 59,900.-

Visitors: 625,980