BT-TPE03_SL_NOV-JUN20 มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน เริ่มต้น 12,999.-

BT-TPE03_SL_NOV-JUN20 มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน เริ่มต้น 12,999.-

ไฮไลท์

สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
เขาอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101( ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ชิมชาอู่หลง 
ชอปปิ้ง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง
พิเศษ!! SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน

ตารางและวันเดินทาง ไต้หวัน 2 อุทยานอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว

ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL)

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

15 พ.ย.62

19 พ.ย.62

25+1

15,900

15,900

14,900

4,000

16 พ.ย.62

20 พ.ย.62

25+1

14,900

14,900

13,900

4,000

17 พ.ย.62

21 พ.ย.62

25+1

14,900

14,900

13,900

4,000

22 พ.ย.62

26 พ.ย.62

25+1

15,900

15,900

14,900

4,000

23 พ.ย.62

27 พ.ย.62

25+1

15,900

15,900

14,900

4,000

24 พ.ย.62

28 พ.ย.62

25+1

14,900

14,900

13,900

4,000

29 พ.ย.62

03 ธ.ค.62

25+1

15,900

15,900

14,900

4,000

30 พ.ย.62

04 ธ.ค.62

25+1

15,900

15,900

14,900

4,000

01 ธ.ค.62

05 ธ.ค.62

25+1

14,900

14,900

13,900

4,000

06 ธ.ค.62

10 ธ.ค.62

25+1

16,900

16,900

15,900

4,000

07 ธ.ค.62

11 ธ.ค.62

25+1

16,900

16,900

15,900

4,000

08 ธ.ค.62

12 ธ.ค.62

25+1

17,900

17,900

16,900

4,000

13 ธ.ค.62

17 ธ.ค.62

25+1

15,900

15,900

14,900

4,000

14 ธ.ค.62

18 ธ.ค.62

25+1

15,900

15,900

14,900

4,000

15 ธ.ค.62

19 ธ.ค.62

25+1

14,900

14,900

13,900

4,000

20 ธ.ค.62

24 ธ.ค.62

25+1

15,900

15,900

14,900

4,000

21 ธ.ค.62

25 ธ.ค.62

25+1

15,900

15,900

14,900

4,000

22 ธ.ค.62

26 ธ.ค.62

25+1

14,900

14,900

13,900

4,000

27 ธ.ค.62

31 ธ.ค.62

25+1

17,900

17,900

16,900

4,000

10 ม.ค.63

14 ม.ค.63

25+1

14,900

14,900

13,900

4,000

24 ม.ค.63

28 ม.ค.63

25+1

17,900

17,900

16,900

4,000

31 ม.ค.63

04 ก.พ.63

25+1

14,900

14,900

13,900

4,000

07 ก.พ.63

11 ก.พ.63

25+1

17,900

17,900

16,900

4,000

08 ก.พ.63

12 ก.พ.63

25+1

17,900

17,900

16,900

4,000

14 ก.พ.63

18 ก.พ.63

25+1

15,900

15,900

14,900

4,000

21 ก.พ.63

25 ก.พ.63

25+1

14,900

14,900

13,900

4,000

28 ก.พ.63

03 มี.ค.63

25+1

17,900

17,900

16,900

4,000

06 มี.ค.63

10 มี.ค.63

25+1

15,900

15,900

14,900

4,000

13 มี.ค.63

17 มี.ค.63

25+1

14,900

14,900

13,900

4,000

20 มี.ค.63

24 มี.ค.63

25+1

15,900

15,900

14,900

4,000

27 มี.ค.63

31 มี.ค.63

25+1

15,900

15,900

14,900

4,000

03 เม.ย.63

07 เม.ย.63

25+1

17,900

17,900

16,900

4,000

04 เม.ย.63

08 เม.ย.63

25+1

17,900

17,900

16,900

4,000

05 เม.ย.63

09 เม.ย.63

25+1

15,900

15,900

14,900

4,000

12 เม.ย.63

16 เม.ย.63

25+1

17,900

17,900

16,900

4,000

13 เม.ย.63

17 เม.ย.63

25+1

17,900

17,900

16,900

4,000

14 เม.ย.63

18 เม.ย.63

25+1

17,900

17,900

16,900

4,000

17 เม.ย.63

21 เม.ย.63

25+1

15,900

15,900

14,900

4,000

24 เม.ย.63

28 เม.ย.63

25+1

15,900

15,900

14,900

4,000

01 พ.ค.63

05 พ.ค.63

25+1

17,900

17,900

16,900

4,000

15 พ.ค.63

19 พ.ค.63

25+1

15,900

15,900

14,900

4,000

22 พ.ค.63

26 พ.ค.63

25+1

15,900

15,900

14,900

4,000

29 พ.ค.63

02 มิ.ย.63

25+1

15,900

15,900

14,900

4,000

12 มิ.ย.63

16 มิ.ย.63

25+1

15,900

15,900

14,900

4,000

19 มิ.ย.63

23 มิ.ย.63

25+1

15,900

15,900

14,900

4,000

26 มิ.ย.63

30 มิ.ย.63

25+1

15,900

15,900

14,900

4,000

ราคาขาย
฿12,999
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

เพิ่มเพื่อน : @smilethailandtour 

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/

Visitors: 418,237