ทัวร์ไต้หวัน ZTPE36 ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เจียอี้ ไทเป [เลสโก โรแมนติกตัวพ่อ] เคาท์ดาวน์ปีใหม่ ราคา 27,878.-

ZTPE36 ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เจียอี้ ไทเป [เลสโก โรแมนติกตัวพ่อ] เคาท์ดาวน์ปีใหม่ ราคา 27,878.-

เที่ยวไต้หวันสุดโรแมนติก ชมฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา นั่งรถไฟโบราณ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ชมวิวตึกไทเป 101 ชั้น 89 เที่ยวสบาย บินบ่าย-กลับดึก

ไต้หวันไทจงหนานโถวเจียอี้ไทเปฟาร์มดอกไม้จงเซ่อฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ทะเลสาบสุริยันจันทราวัดพระถังซัมจั๋งวัดเหวิ่นหวู่อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่วหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นหมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น
ซีเหมินติงวัดหลงซานร้านพายสับปะรดร้านสร้อยสุขภาพตึกไทเป101
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คMITSUI-OUTLET-PARK

 

กำหนดการเดินทาง

 

 

รายละเอียดเที่ยวบิน

ผู้ใหญ่ และเด็ก

ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

27 – 31 ธันวาคม 2562

   ขาไป    CI832  (13.20 – 18.00)

   ขากลับ  CI837 (22.35 – 01.20+1)

27,878

8,000

15,999

29 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63

   ขาไป    CI832  (13.20 – 18.00)

   ขากลับ  CI837 (22.35 – 01.20+1)

29,878

8,000

16,999

ราคาขาย
฿27,878
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/

Visitors: 402,122