ทัวร์รัสเซีย ZDME13 รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก [เลสโก มอสเซนต์เปลี่ยนสี] ก.ย. - ต.ค. 62 เริ่มต้น 45,999.-

ZDME13 รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก [เลสโก มอสเซนต์เปลี่ยนสี] ก.ย. - ต.ค. 62 เริ่มต้น 45,999.-

บินหรูสายการบินระดับ 5 ดาว ไฟล์ทบินสวย ต่อไฟล์ทไม่เหนื่อย เข้าเมืองมอสโคว์ ออกเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ไม่ย้อนเส้นทาง ถ่ายรูปสุดชิคกับฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ณ สวนโคโลเมนสโกเย สนุกกับการทำ DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก ชมความสวยงามของน้ำพุพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ ช้อปปิ้งชิลชิลถนนเนฟกี้ นั่งรถไฟด่วน Sapsan

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดเที่ยวบิน

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

17 – 24 กันยายน 2562

18SEP QR837 BKK-DOH 02.10-05.30

 18SEP QR233 DOH-DME 06.45-11.55

 23SEP QR280 LED-DOH 17.25-23.25

24SEP QR836 DOH-BKK 02.25-13.30

45,999

45,999

45,999

7,000

28,999

27 ก.ย. – 04 ต.ค. 2562

28SEP QR837 BKK-DOH 02.10-05.30

 28SEP QR233 DOH-DME 06.45-11.55

 03OCT QR280 LED-DOH 17.25-23.25

04OCT QR836 DOH-BKK 02.25-13.30

48,999

48,999

48,999

7,000

31,999

01 – 08 ตุลาคม 2562

02OCT QR837 BKK-DOH 02.10-05.30

 02OCT QR233 DOH-DME 06.45-11.55

 07OCT QR280 LED-DOH 17.25-23.25

08OCT QR836 DOH-BKK 02.25-13.30

46,999

46,999

46,999

7,000

29,999

08 – 15 ตุลาคม 2562

09OCT QR837 BKK-DOH 02.10-05.30

 09OCT QR233 DOH-DME 06.45-11.55

 14OCT QR280 LED-DOH 17.25-23.25

15OCT QR836 DOH-BKK 02.25-13.30

47,999

47,999

47,999

7,000

30,999

10 – 17 ตุลาคม 2562

11OCT QR837 BKK-DOH 02.10-05.30

 11OCT QR233 DOH-DME 06.45-11.55

 16OCT QR282 LED-DOH 23.00-05.00+1

17OCT QR832 DOH-BKK 08.15-19.00

47,999

47,999

47,999

7,000

30,999

13 – 20 ตุลาคม 2562

14OCT QR837 BKK-DOH 02.10-05.30

 14OCT QR233 DOH-DME 06.45-11.55

 19OCT QR280 LED-DOH 17.25-23.25

20OCT QR836 DOH-BKK 02.25-13.30

47,999

47,999

47,999

7,000

30,999

ราคาขาย
฿45,999
จำนวน:
Visitors: 395,828