ทัวร์รัสเซ๊ย ZSVO01 รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก [เลสโก ไฮโซมอสเซนต์] ธ.ค. 62 เริ่มต้น 55,999.-

ZSVO01 รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก [เลสโก ไฮโซมอสเซนต์] ธ.ค. 62 เริ่มต้น 55,999.-

บินตรงสู่เมืองมอสโคว์โดยสายการบินประจำชาติของรัสเซีย เที่ยวครบมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก บินภายใน 1 เที่ยวไม่เหนื่อย ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ละครสัตว์ Russian Circus เมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์นานาชาติ โรงแรม 5 ดาว ชมความงามของพระราชวังนิโคลัส พร้อมชิมเมนูออร์เดิร์ฟและวอดก้า ถ่ายรูปเชคอินกับสถานที่ไฮไลท์มหาวิหารเซนต์บาซิล รับฟรีตุ๊กตาแม่ลูกดกท่านละ 1 เซต

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดเที่ยวบิน

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม

12 – 18 ตุลาคม 2562

12 OCT SU271 BKK-SVO 10.00-16.00

17 OCT SU43   LED-SVO 14.10-15.35

17 OCT SU270 SVO-BKK 19.10-08.30+1

60,999

60,999

59,999

9,900

17 – 23 ตุลาคม 2562

17 OCT SU271 BKK-SVO 10.00-16.00

22 OCT SU19   LED-SVO 14.50-16.25

22 OCT SU270 SVO-BKK 19.10-08.30+1

59,999

59,999

58,999

9,900

18 – 24 ตุลาคม 2562

18 OCT SU271 BKK-SVO 10.00-16.00

23 OCT SU43   LED-SVO 14.10-15.35

23 OCT SU270 SVO-BKK 19.10-08.30+1

59,999

59,999

58,999

9,900

30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2562

30 NOV SU271 BKK-SVO 10.15-16.15

05 DEC SU19    LED-SVO  15.25-16.50

05 DEC SU270 SVO-BKK 19.20-08.20+1

55,999

55,999

54,999

9,900

5 – 11 ธันวาคม 2562

05 DEC SU271 BKK-SVO 10.15-16.15

10 DEC SU19   LED-SVO 15.25-16.50

10 DEC SU270 SVO-BKK 19.25-08.20+1

56,999

56,999

55,999

9,900

27 ธ.ค. 2562 – 2 ม.ค.2563

27 DEC SU271 BKK-SVO 10.15-16.15

01 JAN SU19 LED-SVO 15.25-16.50

01 JAN SU270 SVO-BKK 19.25-08.20+1

64,999

64,999

63,999

10,900

28 ธ.ค. 2562 – 3 ม.ค.2563

28 DEC SU271 BKK-SVO 10.15-16.15

02 JAN SU19 LED-SVO 15.25-16.50

02 JAN SU270 SVO-BKK 19.25-08.20+1

64,999

64,999

63,999

10,900

29 ธ.ค. 2562 – 4 ม.ค.2563

29 DEC SU271 BKK-SVO 10.15-16.15

03 JAN SU19 LED-SVO 15.25-16.50

03 JAN SU270 SVO-BKK 19.25-08.20+1

64,999

64,999

63,999

10,900

ราคาขาย
฿55,999
จำนวน:
Visitors: 406,867