ทัวร์จีน 8LLJG06 บินตรงลี่เจียง ต้าหลี่ ซุปตาร์... วัดใจ (บินเช้า-กลับบ่าย) 16,888.-

ทัวร์จีน 8LLJG06 บินตรงลี่เจียง ต้าหลี่ ซุปตาร์... วัดใจ (บินเช้า-กลับบ่าย) 16,888.-


โดยสายการบิน LUCKY AIR (8L)

วัดเจ้าแม่กวนอิม... วัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่งในต้าหลี่

นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก ภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี

ช่องแคบเสือกระโจน... สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นมรดกโลก UNESCO

วัดลามะซงจ้านหลิง… วัดที่สร้างจำลองมาจาก พระราชวังโปตาลา 

เมืองโบราณลี่เจียง... มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปี 1997

เมนูพิเศษ... สุกี้ปลาแซลมอน


วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่
พัก 2-3 ท่านต่อห้อง

(ไม่มีราคาเด็ก)

พักเดี่ยว

(จ่ายเพิ่ม)

วันที่ 25 - 30 ตุลาคม 2562

16,888

3,500ราคาขาย
฿16,888
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/


Visitors: 395,834