ทัวร์อังกฤษ PUK06-MH PRO UK COUNTDOWN NEW YEAR 2020 7D4N 55,900.-

PUK06-MH PRO UK COUNTDOWN NEW YEAR 2020 7D4N

- สัมผัสหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกกลุ่มหินสโตนเฮนจ์ 
(Stonehenge)
- เข้าชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum)
- ชมปราสาทคาร์ดิ๊ฟ (Cardiff Castle) ประเทศเวลส์ (Wales)
- ชมบ้านวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare) 
กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ 
- เมืองอ๊อกฟอร์ด (Oxford) ชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter
- ถ่ายรูปกับ ทาวเวอร์บริดจ์ (Tower Bridge)
“สะพานหอคอย" สัญลักษณ์แห่งหนึ่งของกรุงลอนดอน
- พิเศษ ขึ้น London Eye , ทานอาหาร Fish and Ship

กำหนดการเดินทาง ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ราคาเพียง 55,900.-


วันเดินทาง

หมายเหตุ

ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่

เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
 (มีเตียง)

เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

วีซ่า
เพิ่มท่านละ

เดือน พฤษภาคม

28 ธันวาคม 2562 -03 มกราคม 2563

*NEW YEAR 2020

55,900

55,900

54,900

9,900

6,000

29 ธันวาคม 2562 -04มกราคม 2563

*NEW YEAR 2020

55,900

55,900

54,900

9,900

6,000

ราคาขาย
฿55,900
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/

Visitors: 395,834