ทัวร์จีน ZCTU01 (OCT-NOV'19) จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง [เลสโก ยอดพยัคฆ์เปลี่ยนสี ] 6D3N (8L) 17,999.-

 ZCTU01 : จีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง
 6D3N BY 8L
เลสโก ยอดพยัคฆ์เปลี่ยนสี

ผืนน้ำ งดงามที่สุดในปฐพี !!!
เที่ยวอุทยานจิ่วจ้ายโกว
ชมทะเลสาบแรด และ ทะเลสาบซู่เจิ้ง
สัมผัสความงามทะเลสาบนกยูง
ชมความงามน้ำตกธารไข่มุก
ว้าวไปกับทะเลสาบห้าสี
เที่ยวชมทะเลสาบยาว ทะเลสาบแพนด้า
ชมความงามอุทยานแห่งชาติหวงหลง
สุดเพลินไปกับถนนโบราณจิ๋งหลี่
บริการอาหารครบทุกมื้อ !!!

กำหนดการเดินทาง ต.ค. - พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้นเพียง 17,999.-

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ มีเตียงและไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

09 – 14 ตุลาคม 2562

21,999

24,999

7,999

15,999

10 – 15 ตุลาคม 2562

21,999

24,999

7,999

15,999

11 – 16 ตุลาคม 2562

21,999

24,999

7,999

15,999

12 – 17 ตุลาคม 2562

21,999

24,999

7,999

15,999

13 – 18 ตุลาคม 2562

18,999

21,999

7,999

12,999

14 – 19 ตุลาคม 2562

19,999

22,999

7,999

13,999

15 – 20 ตุลาคม 2562

19,999

22,999

7,999

13,999

16 – 21 ตุลาคม 2562

19,999

22,999

7,999

13,999

17 – 22 ตุลาคม 2562

19,999

22,999

7,999

13,999

18 – 23 ตุลาคม 2562

21,999

24,999

7,999

15,999

19 – 24 ตุลาคม 2562

21,999

24,999

7,999

15,999

20 – 25 ตุลาคม 2562

21,999

24,999

7,999

15,999

21 – 26 ตุลาคม 2562

21,999

24,999

7,999

15,999

22 – 27 ตุลาคม 2562

21,999

24,999

7,999

15,999

23 – 28 ตุลาคม 2562

21,999

24,999

7,999

15,999

24 – 29 ตุลาคม 2562

19,999

22,999

7,999

13,999

25 – 30 ตุลาคม 2562

19,999

22,999

7,999

13,999

26 – 31 ตุลาคม 2562

18,999

21,999

7,999

12,999

27 ต.ค. – 01 พ.ย. 2562

18,999

21,999

7,999

12,999

28 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562

19,999

22,999

7,999

13,999

29 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562

19,999

22,999

7,999

13,999

30 ต.ค. – 04 พ.ย. 2562

19,999

22,999

7,999

13,999

31 ต.ค. – 05 พ.ย. 2562

19,999

22,999

7,999

13,999

01 – 06 พฤศจิกายน 2562

18,999

21,999

7,999

12,999

02 – 07 พฤศจิกายน 2562

17,999

20,999

7,999

11,999

03 – 08 พฤศจิกายน 2562

17,999

20,999

7,999

11,999

04 – 09 พฤศจิกายน 2562

18,999

21,999

7,999

12,999

05 – 10 พฤศจิกายน 2562

18,999

21,999

7,999

12,999

06 – 11 พฤศจิกายน 2562

18,999

21,999

7,999

12,999

07 – 12 พฤศจิกายน 2562

18,999

21,999

7,999

12,999

08 – 13 พฤศจิกายน 2562

18,999

21,999

7,999

12,999

09 – 14 พฤศจิกายน 2562

17,999

20,999

7,999

11,999

10 – 15 พฤศจิกายน 2562

17,999

20,999

7,999

11,999

11 – 16 พฤศจิกายน 2562

18,999

21,999

7,999

12,999

12 – 17 พฤศจิกายน 2562

18,999

21,999

7,999

12,999

13 – 18 พฤศจิกายน 2562

18,999

21,999

7,999

12,999

14 – 19 พฤศจิกายน 2562

18,999

21,999

7,999

12,999

15 – 20 พฤศจิกายน 2562

18,999

21,999

7,999

12,999

16 – 21 พฤศจิกายน 2562

17,999

20,999

7,999

11,999

17 – 22 พฤศจิกายน 2562

17,999

20,999

7,999

11,999

18 – 23 พฤศจิกายน 2562

18,999

21,999

7,999

12,999

19 – 24 พฤศจิกายน 2562

18,999

21,999

7,999

12,999

20 – 25 พฤศจิกายน 2562

18,999

21,999

7,999

12,999

21 – 26 พฤศจิกายน 2562

18,999

21,999

7,999

12,999

22 – 27 พฤศจิกายน 2562

18,999

21,999

7,999

12,999

23 – 28 พฤศจิกายน 2562

17,999

21,999

7,999

11,999

24 – 29 พฤศจิกายน 2562

18,999

21,999

7,999

12,999

25 – 30 พฤศจิกายน 2562

18,999

21,999

7,999

12,999

26 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562

18,999

21,999

7,999

12,999

27 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562

18,999

21,999

7,999

12,999

28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562

18,999

21,999

7,999

12,999

29 ธ.ค. – 04 ธ.ค. 2562

18,999

21,999

7,999

12,999

30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2562

18,999

21,999

7,999

12,999

ราคาขาย
฿17,999
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/

Visitors: 402,108