ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-AC03 HAPPY KOREA LOVER SUMMER มิ.ย.-ก.ค.62 11,876.-

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-AC03 HAPPY KOREA LOVER SUMMER มิ.ย.-ก.ค.62 11,876.-

กำหนดการเดินทาง มิ.ย.-ก.ค.62

ราคาเริ่มต้น 11,876.-

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอินชอน ( - / - / - ) วันที่สอง สนามบินอินชอน – พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง – สะพานกระจกแก้ว – เกาะนามิ - ซูวอน ( - / L / D ) วันที่สาม ป้อมปราการฮวาซอง – นั่งรถไฟหัวมังกร (ไม่รวมตั๋ว) – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์เครื่องสำอาง – ทงแดมุน – โซล ( B / L / D ) วันที่สี่ ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวังถ๊อกซู - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - วัดโชเกซา – ศูนย์สาหร่าย – ทำคิมบับและสวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) - ดิวตี้ ฟรี – ย่านฮงแด – เมียงดง ( B / L / D ) วันที่ห้า ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยแอมเมทิส – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) – ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ ( B / L / - )

เดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

พักเดี่ยว

หมายเหตุ

วันที่ 14-18 มิถุนายน 2562

11,876

11,876

5,000

 

วันที่ 15-19 มิถุนายน 2562

11,876

11,876

5,000

 

วันที่ 21-25 มิถุนายน 2562

11,876

11,876

5,000

 

วันที่ 24-28 มิถุนายน 2562

11,876

11,876

5,000

 

วันที่ 26-30 มิถุนายน 2562

11,876

11,876

5,000

 

วันที่ 28 มิ.ย.-02 ก.ค. 2562

11,876

11,876

5,000

 

วันที่ 29 มิ.ย.-03 ก.ค. 2562

11,876

11,876

5,000

 

***ราคา INFANT (เด็กเล็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 2 ปี) 7,000 บาท***

จอยแลนด์ หักค่าตั๋วออก 7,000 บาท

ราคาขาย
฿11,876
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/

Visitors: 388,419