ทัวร์ไต้หวัน GQ1TPE-BR004 TAIWAN WONDERLAND 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA (BR) ก.ค.-พ.ย.62 22,999.-

GQ1TPE-BR004 TAIWAN WONDERLAND 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA (BR) ก.ค.-พ.ย.62 22,999.-

กำหนดการเดินทาง ก.ค.-พ.ค.62

ราคาเริ่มต้น 22,999.-

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน | ฟาร์มแกะชิงจิ้ง | ช้อปปิ้งซีเหมินติง | อุทยานเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปาร้านดัง Din Tai Fong | ตามรอยรีวิวชาบูหมาล่า XIN MALA | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก

อัตราค่าบริการ : TAIWAN WONDERLAND 6 วัน 4 คืน BYEVA AIR

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

วันที่ 17-22 ก.ค. 62

22,999.-

22,999.-

22,999.-

22,999.-

6,500.-

วันที่ 09-14 ส.ค. 62

24,999.-

24,999.-

24,999.-

24,999.-

6,500.-

วันที่ 23-28 ส.ค. 62

23,999.-

23,999.-

23,999.-

23,999.-

6,500.-

วันที่ 14-19 ก.ย. 62

23,999.-

23,999.-

23,999.-

23,999.-

6,500.-

วันที่ 09-14 ต.ค. 62

24,999.-

24,999.-

24,999.-

24,999.-

6,500.-

วันที่ 18-23 ต.ค. 62

24,999.-

24,999.-

24,999.-

24,999.-

6,500.-

วันที่ 16-21 พ.ย. 62

23,999.-

23,999.-

23,999.-

23,999.-

6,500.-

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน

ราคาขาย
฿22,999
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/

Visitors: 379,234