ทัวร์ไต้หวัน GQ1TPE-BR001 TAIWAN SIMPLE ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR) ก.ค.-พ.ย.62 19,999.-

GQ1TPE-BR001 TAIWAN SIMPLE ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR) ก.ค.-พ.ย.62 19,999.-

กำหนดการเดินทาง ก.ค.-พ.ย.62

ราคาเริ่มต้น 19,999.-

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน | พิเศษ !! ชมวิวไทเปจากบนตึก TAIPEI 101 พร้อมรับประทานอาหารบรรยากาศสุดหรูบนชั้น86 | ช็อปปิ้งซีเหมินติง | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก

อัตราค่าบริการ : TAIWAN SIMPLE

ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

วันที่ 06-10 ก.ค. 62

19,999.-

19,999.-

19,999.-

19,999.-

5,000.-

วันที่ 12-16 ก.ค. 62

19,999.-

19,999.-

19,999.-

19,999.-

5,000.-

วันที่ 20-24 ก.ค. 62

19,999.-

19,999.-

19,999.-

19,999.-

5,000.-

วันที่ 03-07 ส.ค. 62

19,999.-

19,999.-

19,999.-

19,999.-

5,000.-

วันที่ 08-12 ส.ค. 62

20,999.-

20,999.-

20,999.-

20,999.-

5,000.-

วันที่ 16-20 ส.ค. 62

19,999.-

19,999.-

19,999.-

19,999.-

5,000.-

วันที่ 21-25 ก.ย. 62

20,999.-

20,999.-

20,999.-

20,999.-

5,000.-

วันที่ 02-06 พ.ย. 62

20,999.-

20,999.-

20,999.-

20,999.-

5,000.-

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน

ราคาขาย
฿19,999
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/

Visitors: 388,416