ทัวร์ไต้หวัน GQ1TPE-XW001 ไต้หวัน WOW WOW WOW 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน นกสกู๊ต (XW) ก.ค.-ส.ค.62 10,999.-

GQ1TPE-XW001 ไต้หวัน WOW WOW WOW 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน นกสกู๊ต (XW) ก.ค.-ส.ค.62 10,999.-

กำหนดการเดินทาง ก.ค.-ส.ค.62

ราคาเริ่มต้น 10,999.-

อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ตึกไทเป101| วัดหลงซาน | เย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | หมู่บ้านสือเฟิน | ปล่อยโคมลอยผิงซี | ช้อปปิ้งซีหมินติง | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

อัตราค่าบริการ : ไต้หวัน WOW WOW WOW 3 วัน 2 คืน BYXW

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

วันที่ 01-03 ก.ค.62

10,999.-

10,999.-

10,999.-

10,999.-

3,500.-

วันที่ 03-05 ก.ค.62

10,999.-

10,999.-

10,999.-

10,999.-

3,500.-

วันที่ 05-07 ก.ค.62

10,999.-

10,999.-

10,999.-

10,999.-

3,500.-

วันที่ 08-10 ก.ค.62

10,999.-

10,999.-

10,999.-

10,999.-

3,500.-

วันที่ 10-12 ก.ค.62

10,999.-

10,999.-

10,999.-

10,999.-

3,500.-

วันที่ 12-14 ก.ค.62

10,999.-

10,999.-

10,999.-

10,999.-

3,500.-

วันที่ 15-17 ก.ค.62

10,999.-

10,999.-

10,999.-

10,999.-

3,500.-

วันที่ 17-19 ก.ค.62

10,999.-

10,999.-

10,999.-

10,999.-

3,500.-

วันที่ 19-21 ก.ค.62

10,999.-

10,999.-

10,999.-

10,999.-

3,500.-

วันที่ 22-24 ก.ค.62

10,999.-

10,999.-

10,999.-

10,999.-

3,500.-

วันที่ 24-26 ก.ค.62

10,999.-

10,999.-

10,999.-

10,999.-

3,500.-

วันที่ 26-28 ก.ค.62

10,999.-

10,999.-

10,999.-

10,999.-

3,500.-

วันที่ 29-31 ก.ค.62

10,999.-

10,999.-

10,999.-

10,999.-

3,500.-

วันที่ 31 ก.ค.-02 ส.ค. 62

10,999.-

10,999.-

10,999.-

10,999.-

3,500.-

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 6,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน

ราคาขาย
฿10,999
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/


Visitors: 395,880