ทัวร์ไต้หวัน GQ1TPE-XW002 ไต้หวัน FEEL FUN ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) ส.ค.-ต.ค.62 9,999.-

GQ1TPE-XW002 ไต้หวัน FEEL FUN ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) ส.ค.-ต.ค.62 9,999.-

กำหนดการเดินทาง ส.ค.-ต.ค.62

ราคาเริ่มต้น 9,999.-

 ทะเลสาบสุริยัน จันทรา | อุทยานเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | ตึกไทเป 101 | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 

อัตราค่าบริการ : ไต้หวัน FEEL FUN ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา4 วัน 2 คืน BYXW

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

1 - 4 ส.ค. 62

9,999

9,999

9,999

3,500

5,999

4 - 7 ส.ค. 62

9,999

9,999

9,999

3,500

5,999

6 - 9 ส.ค. 62

9,999

9,999

9,999

3,500

5,999

8 - 11 ส.ค. 62

9,999

9,999

9,999

3,500

5,999

11 - 14 ส.ค. 62

9,999

9,999

9,999

3,500

5,999

13 - 16 ส.ค. 62

9,999

9,999

9,999

3,500

5,999

15 - 18 ส.ค. 62

9,999

9,999

9,999

3,500

5,999

18 - 21 ส.ค. 62

9,999

9,999

9,999

3,500

5,999

20 - 23 ส.ค. 62

9,999

9,999

9,999

3,500

5,999

22 - 25 ส.ค. 62

9,999

9,999

9,999

3,500

5,999

25 - 28 ส.ค. 62

9,999

9,999

9,999

3,500

5,999

27 - 30 ส.ค. 62

9,999

9,999

9,999

3,500

5,999

29 ส.ค. - 1 ก.ย. 62

9,999

9,999

9,999

3,500

5,999

1 - 4 ก.ย. 62

10,999

10,999

10,999

3,500

6,999

3 - 6 ก.ย. 62

10,999

10,999

10,999

3,500

6,999

5 - 8 ก.ย. 62

10,999

10,999

10,999

3,500

6,999

8 - 11 ก.ย. 62

10,999

10,999

10,999

3,500

6,999

10 - 13 ก.ย. 62

10,999

10,999

10,999

3,500

6,999

12 - 15 ก.ย. 62

10,999

10,999

10,999

3,500

6,999

15 - 18 ก.ย. 62

10,999

10,999

10,999

3,500

6,999

17 - 20 ก.ย. 62

10,999

10,999

10,999

3,500

6,999

19 - 22 ก.ย. 62

10,999

10,999

10,999

3,500

6,999

22 - 25 ก.ย. 62

10,999

10,999

10,999

3,500

6,999

24 - 27 ก.ย. 62

10,999

10,999

10,999

3,500

6,999

26 - 29 ก.ย. 62

10,999

10,999

10,999

3,500

6,999

29 ก.ย. - 2 ต.ค. 62

10,999

10,999

10,999

3,500

6,999

1 - 4 ต.ค. 62

10,999

10,999

10,999

3,500

6,999

3 - 6 ต.ค. 62

10,999

10,999

10,999

3,500

6,999

6 - 9 ต.ค. 62

10,999

10,999

10,999

3,500

6,999

8 - 11 ต.ค. 62

10,999

10,999

10,999

3,500

6,999

10 - 13 ต.ค. 62

10,999

10,999

10,999

3,500

6,999

13 - 16 ต.ค. 62

10,999

10,999

10,999

3,500

6,999

15 - 18 ต.ค. 62

10,999

10,999

10,999

3,500

6,999

17 - 20 ต.ค. 62

10,999

10,999

10,999

3,500

6,999

20 - 23 ต.ค. 62

10,999

10,999

10,999

3,500

6,999

22 - 25 ต.ค. 62

10,999

10,999

10,999

3,500

6,999

24 - 27 ต.ค. 62

10,999

10,999

10,999

3,500

6,999

*****เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษ จึง ไม่มีราคาเด็ก*****

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ จนถึง ณ วันเดินทางกลับ]  เก็บราคาท่านละ 6,000 บาท

ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน

ราคาขาย
฿9,999
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/


Visitors: 395,828