ทัวร์แคนนาดา QE3YVR-MU001 SUMMER IN CANADA 10 วัน 7 คืน (MU) ก.ค.-ส.ค.62 126,888.-

QE3YVR-MU001 SUMMER IN CANADA 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU) ก.ค.-ส.ค.62 126,888.-

กำหนดการเดินทาง ก.ค.-ส.ค.62

ราคาเริ่มต้น 126,888.-

•เยือนอุทยานแห่งชาติบานฟ์ (Banff National Park) 

•ชมความงามของทะเลสาบหลุยส์ (Lake Louise) 

•เดินบนลานน้ำแข็งโคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ (Columbia Ice field) 

•ล่องเรือชมน้ำตกไนแอการ่า (Niagara Falls)

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ2ปี

แต่ไม่ถึง12ปี

 [มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

 1 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ2ปี

แต่ไม่ถึง12ปี

[มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ2ปี

แต่ไม่ถึง7ปี

[ไม่มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

06-15 ก.ค. 62

126,888.-

126,888.-

126,888.-

126,888.-

91,900.-

29,900.-

19-28 ก.ค. 62

115,888.-

115,888.-

115,888.-

115,888.-

88,900.-

29,900.-

02-11 ส.ค. 62

126,888.-

126,888.-

126,888.-

126,888.-

91,900.-

29,900.-

13-22 ก.ย. 62

105,999.-

105,999.-

105,999.-

105,999.-

82,900.-

29,900.-

18-27 ก.ย. 62

105,999.-

105,999.-

105,999.-

105,999.-

82,900.-

29,900.-

11-20 ต.ค. 62

105,999.-

105,999.-

105,999.-

105,999.-

82,900.-

29,900.-
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

ราคาขาย
฿126,888
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/


Visitors: 388,413