ทัวร์เกาหลี GQ2ICN-TG001 เกาหลี Special Shock Price 5 วัน 3 คืน (TG) ก.ค.-ส.ค.62 21,900.-

GQ2ICN-TG001 เกาหลี Special Shock Price 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG) ก.ค.-ส.ค.62 21,900.-

กำหนดการเดินทาง ก.ค.-ส.ค.62

ราคาเริ่มต้น 21,900.-

 เกาะนามิ | สวนอิมจินกัก | Pocheon herb island | สะพานน้ำพุบันโพ | สุดคุ้ม !!!! พักโซล 3 คืน 

 

อัตราค่าบริการ : เกาหลี Special Shock Price 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย                                

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
 (เสริมเตียง)

พักกับผู้ใหญ่

 1 ท่าน ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
 (เสริมเตียง)

พักกับผู้ใหญ่

 2 ท่าน ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
 (ไม่เสริมเตียง)

พักกับผู้ใหญ่

 2 ท่าน ท่านละ


ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ


พักเดี่ยว
ท่านละ

วันที่ 12-16 ก.ค.62

21,900.-

21,900.-

20,900.-

19,900.-

ติดต่อสอบถาม

6,900.-

วันที่ 13-17 ก.ค.62

22,900.-

22,900.-

21,900.-

20,900.-

ติดต่อสอบถาม

6,900.-

วันที่ 26-30 ก.ค.62

22,900.-

22,900.-

21,900.-

20,900.-

ติดต่อสอบถาม

6,900.-

วันที่ 08-12 ส.ค.62

22,900.-

22,900.-

21,900.-

20,900.-

ติดต่อสอบถาม

6,900.-

ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 10,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน

ราคาขาย
฿21,900
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/

Visitors: 395,830