ทัวร์บาหลี GQ1DPS-TG003 อินโดนีเซีย Discovery บาหลี บุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG) ส.ค.-ม.ค.63 26,999.-

3GQ1DPS-TG003 อินโดนีเซีย Discovery บาหลี บุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG) ส.ค.-ม.ค.63 26,999.-

กำหนดการเดินทาง ส.ค.-ม.ค.63

ราคาเริ่มต้น 26,999.-

มหาเจดีย์บุโรพุทโธ | วัดพราห์มนันต์ | หมู่บ้านคินตามณี | วัดทานาห์ลอต | วัดอูรันดานูบราตัน

อัตราค่าบริการ : อินโดนีเซีย Discovery บาหลี บุโรพุทโธ 4วัน 3คืน โดยสายการบินไทย

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ 09-12 ส.ค. 62

29,999

28,999

27,999

4,500

18,999

วันที่ 11-14 ต.ค. 62

26,999

25,999

24,999

4,500

17,999

วันที่ 12-15 ต.ค 62

26,999

25,999

24,999

4,500

17,999

วันที่ 20-23 ต.ค 62

27,999

26,999

25,999

4,500

18,499

วันที่ 25-28 ต.ค 62

26,999

25,999

24,999

4,500

17,999

วันที่ 05-08 ธ.ค. 62

29,999

28,999

27,999

4,500

18,999

วันที่ 07-10 ธ.ค. 62

26,999

25,999

24,999

4,500

17,999

วันที่ 21-24 ธ.ค. 62

26,999

25,999

24,999

4,500

17,999

วันที่ 28-31 ธ.ค. 62

29,999

28,999

27,999

4,500

18,999

วันที่ 29 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63

31,999

30,999

29,999

4,500

18,999

วันที่ 30 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63

31,999

30,999

29,999

4,500

18,999

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/

ราคาขาย
฿26,999
จำนวน:
Visitors: 417,717