ทัวร์อินเดีย ทัวร์เนปาล ทัวร์ภูฏาน GQ2JAI-XW001 อินเดีย รักนิรันดร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 5 วัน 2 คืน (XW) ก.ค.-ต.ค.62 14,990.-

GQ2JAI-XW001 อินเดีย รักนิรันดร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 5 วัน 2 คืน โดยสายการบิน นกสกู๊ต (XW) ก.ค.-ต.ค.62 14,990.-

กำหนดการเดินทาง ก.ค.-ต.ค.62

ราคาเริ่มต้น 14,990.-

ป้อมแอมเบอร์ | ทัชมาฮาล | อักราฟอร์ด | ฮาวา มาฮาล | กุตุบมีนาร์ | ประตูชัย India Gate

อัตราค่าบริการ : อินเดีย รักนิรันดร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 5วัน 2คืน โดยสายการบิน นกสกู๊ต

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ 04-08 ก.ค. 62                                                                                         

14,990

14,990

14,990

4,900

5,990

วันที่ 11-15 ก.ค. 62                                                                                         

14,990

14,990

14,990

4,900

5,990

วันที่ 16-20 ก.ค. 62                                                                                         

14,990

14,990

14,990

4,900

5,990

วันที่ 25-29 ก.ค. 62                                                                                         

14,990

14,990

14,990

4,900

5,990

วันที่ 08-12 ส.ค. 62                                                                                         

14,990

14,990

14,990

4,900

5,990

วันที่ 15-19 ส.ค. 62                                                                                         

14,990

14,990

14,990

4,900

5,990

วันที่ 22-26 ส.ค. 62                                                                                         

14,990

14,990

14,990

4,900

5,990

วันที่ 29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62                                                                                         

14,990

14,990

14,990

4,900

5,990

วันที่ 12-16 ก.ย. 62                                                                                         

14,990

14,990

14,990

4,900

5,990

วันที่ 19-23 ก.ย. 62                                                                                         

14,990

14,990

14,990

4,900

5,990

วันที่ 26-30 ก.ย. 62                                                                                         

14,990

14,990

14,990

4,900

5,990

วันที่ 03-07 ต.ค. 62                                                                                         

14,990

14,990

14,990

4,900

5,990

วันที่ 10-14 ต.ค. 62                                                                                         

14,990

14,990

14,990

4,900

5,990

วันที่ 22-26 ต.ค. 62                                                                                         

14,990

14,990

14,990

4,900

5,990

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ติดต่อสอบถาม ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน (ไม่รวมวีซ่าอินเดีย)

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/


ราคาขาย
฿14,990
จำนวน:
Visitors: 395,876