ทัวร์สิงคโปร์ QE1SIN-SQ002 SINGAPORE SAVE PRICE 3 วัน 2 คืน (SQ) มิ.ย.-ก.ย.62 12,999.-

QE1SIN-SQ002 SINGAPORE SAVE PRICE 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) มิ.ย.-ก.ย.62 12,999.-

กำหนดการเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.62

ราคาเริ่มต้น 12,999.-

 เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY” | สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเข้า) | ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด | ลิ้มรสข้าวมันไก่ และ บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa สูตรสิงคโปร์ | พักดี โรงแรมระดับ 3.5 ดาว* FREE WIFI

อัตราค่าบริการ :  SINGAPORE SAVE PRICE 3 วัน 2 คืน บิน SQ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

วันที่ 15-17 มิ.ย. 62

12,999.-

12,999.-

12,999.-

11,999.-

5,000.-

วันที่ 05-07 ก.ค. 62

12,999.-

12,999.-

12,999.-

11,999.-

5,000.-

วันที่ 06-08 ก.ค. 62

12,999.-

12,999.-

12,999.-

11,999.-

5,000.-

วันที่ 12-14 ก.ค. 62

12,999.-

12,999.-

12,999.-

11,999.-

5,000.-

วันที่ 15-17 ก.ค. 62

12,999.-

12,999.-

12,999.-

11,999.-

5,000.-

วันที่ 16-18 ก.ค. 62

12,999.-

12,999.-

12,999.-

11,999.-

5,000.-

วันที่ 20-22 ก.ค. 62

12,999.-

12,999.-

12,999.-

11,999.-

5,000.-

วันที่  26-28 ก.ค. 62

12,999.-

12,999.-

12,999.-

11,999.-

5,000.-

วันที่ 27-29 ก.ค. 62

14,999.-

14,999.-

14,999.-

13,999.-

5,000.-

วันที่ 28-30 ก.ค. 62

12,999.-

12,999.-

12,999.-

11,999.-

5,000.-

วันที่ 02-04 ส.ค. 62

12,999.-

12,999.-

12,999.-

11,999.-

5,000.-

วันที่ 03-05 ส.ค. 62

12,999.-

12,999.-

12,999.-

11,999.-

5,000.-

วันที่ 09-11 ส.ค. 62

12,999.-

12,999.-

12,999.-

11,999.-

5,000.-

วันที่ 11-13 ส.ค. 62

12,999.-

12,999.-

12,999.-

11,999.-

5,000.-

วันที่ 16-18 ส.ค. 62

12,999.-

12,999.-

12,999.-

11,999.-

5,000.-

วันที่ 17-19 ส.ค. 62

12,999.-

12,999.-

12,999.-

11,999.-

5,000.-

วันที่ 23-25 ส.ค. 62

12,999.-

12,999.-

12,999.-

11,999.-

5,000.-

วันที่ 24-26 ส.ค. 62

12,999.-

12,999.-

12,999.-

11,999.-

5,000.-

วันที่ 30 ส.ค. – 01 ก.ย. 62

12,999.-

12,999.-

12,999.-

11,999.-

5,000.-

วันที่ 31 ส.ค. – 02 ก.ย. 62

12,999.-

12,999.-

12,999.-

11,999.-

5,000.-

วันที่ 06-08 ก.ย. 62

12,999.-

12,999.-

12,999.-

11,999.-

5,000.-

วันที่ 07-09 ก.ย. 62

12,999.-

12,999.-

12,999.-

11,999.-

5,000.-

วันที่ 13-15 ก.ย. 62

12,999.-

12,999.-

12,999.-

11,999.-

5,000.-

วันที่ 14-16 ก.ย. 62

12,999.-

12,999.-

12,999.-

11,999.-

5,000.-

วันที่ 20-22 ก.ย. 62

12,999.-

12,999.-

12,999.-

11,999.-

5,000.-

วันที่ 21-23 ก.ย. 62

12,999.-

12,999.-

12,999.-

11,999.-

5,000.-

วันที่ 27-29 ก.ย. 62

12,999.-

12,999.-

12,999.-

11,999.-

5,000.-

วันที่ 28-30 ก.ย. 62

12,999.-

12,999.-

12,999.-

11,999.-

5,000.-

***ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 4,500 ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน***

ราคาขาย
฿12,999
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/

Visitors: 374,617