ทัวร์รัสเซีย QE3DME-TG008 FANTASTIC MOSCOW ZAGORSK รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย [TG] ต.ค.62 41,900.-

QE3DME-TG008 FANTASTIC MOSCOW ZAGORSK รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย [TG] ต.ค.62 41,900.-

กำหนดการเดินทาง ต.ค.62

ราคาเริ่มต้น 41,900.-

 •เดินทางสบายๆ กับสายการบินไทย บินตรงเข้าสู่กรุงมอสโคว์ (Moscow) 

•ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม 

•เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ 

•ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก 

• ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) ***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) การแสดงสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด ***

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ2ปี

แต่ไม่ถึง12ปี

 [มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

 1 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ2ปี

แต่ไม่ถึง12ปี

[มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ2ปี

แต่ไม่ถึง7ปี

[ไม่มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

09-13 ต.ค. 62

41,900.-

41,900.-

41,900.-

41,900.-

16,900.-

3,500.-

23-27 ต.ค. 62

41,900.-

41,900.-

41,900.-

41,900.-

16,900.-

3,500.-
หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องทำวีซ่ารัสเซีย

ราคาขาย
฿41,900
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 id : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 id line RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 id : smilethailandtour ต้อม

☎️085-918-5266 เนตร

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/

Visitors: 395,881