ทัวร์ตุรกี QE3IST-TK003 Lavender Floral ตุรกี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) ก.ค.-ก.ย.62 39,900.-

QE3IST-TK003 Lavender Floral ตุรกี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) ก.ค.-ก.ย.62 39,900.-

กำหนดการเดินทาง ก.ค.-ก.ย.62

ราคาเริ่มต้น 39,900.-

•บินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินแห่งชาติเตอร์กิซ แอร์ 

•ชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีปทั้งยุโรป และ เอเชีย 

• เที่ยวครบ ระบุเข้าชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ชัดเจนและครบถ้วน 

•ชมความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไบแซนไทน์และออตโตมันในอดีต 

•พลาดไม่ได้กับการชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย (Troy) 

•ชมทุ่งลาเวนเดอร์ (Lavender) 

•พักโรงแรม 5 ดาว มาตราฐานตุรกี (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดน ภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ2ปี

แต่ไม่ถึง12ปี

[มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

1 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ2ปี

แต่ไม่ถึง12ปี

[มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ2ปี

แต่ไม่ถึง7ปี

[ไม่มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

17-26 ก.ค. 62

39,900.-

39,900.-

39,900.-

39,900.-

20,900.-

7,900.-

14-23 ส.ค. 62

39,900.-

39,900.-

39,900.-

39,900.-

20,900.-

7,900.-

28 ส.ค.-06 ก.ย. 62

39,900.-

39,900.-

39,900.-

39,900.-

20,900.-

7,900.-
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

ราคาขาย
฿39,900
จำนวน:
ติดต่อสอบถาม
 
เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935
 
☎️062-462-4244 id : STT6363  มาร์คคุง
 
☎️080-932-9491 id line RJRW22  กิ๊ฟซี่
 
☎️088-758-3866 id : smilethailandtour  ต้อม
 
☎️085-918-5266 เนตร
หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลยเพิ่มเพื่อน
อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/
Visitors: 395,877