ทัวร์ใต้หวัน PROFESSIONAL TAIWAN เที่ยวครบสูตร JUL 2019 14,999

PROFESSIONAL TAIWAN เที่ยวครบสูตร JUL 2019 14,999- 

กำหนดการเดินทาง JUL 2019 

ราคาเริ่มต้น 14,999- 

 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่

 

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี

 

อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101

 

อุทยานเหย๋หลิ่ว - สถานีรถไฟสือเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซันซื่อ

 

ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ย ตลาดซื่อหลินและตลาดซีเหมินติง

 

บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

 

พักเจียอี้ 1 คืน ไทจง 1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

 

• เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี , ซีฟู้ดเหย๋หลิ่ว •

กำหนดวันเดินทาง 2562

ราคา

ผู้ใหญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

พฤหัส-อังคาร

11 - 16 ก.ค. 62

14,999

14,999

5,500

พุธ-จันทร์

24 - 29 ก.ค. 62

15,555

15,555

5,500

พุธ-จันทร์

07 - 12 ส.ค. 62

15,999

15,999

5,500

อังคาร-จันทร์

01 - 06 ต.ค. 62

15,555

15,555

5,500

เสาร์-พฤหัส

05 - 10 ต.ค. 62

15,555

15,555

5,500

พฤหัส-อังคาร

10 - 15 ต.ค. 62

17,555

17,555

5,500

เสาร์-พฤหัส

19 - 24 ต.ค. 62

17,555

17,555

5,500

อังคาร-จันทร์

22 - 27 ต.ค. 62

16,555

16,555

5,500

ศุกร์-พุธ

25 - 30 ต.ค. 62

15,555

15,555

5,500

 

ราคาขาย
฿14,999
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/


Visitors: 395,826