ทัวร์ใต้หวัน LOVER TAIWAN JUL 2019 12,222-

LOVER TAIWAN JUL 2019 12,222- 

กำหนดการเดินทาง JUL 2019 

ราคาเริ่มต้น 12,222- 

 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่

 

ถ่ายรูปชิค ชิค ที่ หมู่บ้านสายรุ้ง – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  

 

อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค

 

ช้อปปิ้ง3 ตลาดดัง ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง

 

บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

 

พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

 

กำหนดวันเดินทาง 2562

ราคา

ผู้ใหญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

พฤหัส-จันทร์

25 - 29 เม.ย.62

14,555

14,555

4,500

พฤหัส-จันทร์

16 - 20 พ.ค. 62

13,999

13,999

4,500

พฤหัส-จันทร์

04 - 08 ก.ค. 62

12,222

12,222

4,500

พุธ-อาทิตย์

10 - 14 ก.ค. 62

12,222

12,222

4,500

พฤหัส-จันทร์

18 - 22 ก.ค. 62

12,222

12,222

4,500

ศุกร์-อังคาร

09 - 13 ส.ค. 62

14,777

14,777

4,500

ศุกร์-อังคาร

16 - 20 ส.ค. 62

12,222

12,222

4,500

ศุกร์-อังคาร

30 ส.ค. - 3 ก.ย. 62

12,222

12,222

4,500

พฤหัส-จันทร์

05 - 09 ก.ย. 62

12,555

12,555

4,500

พฤหัส-จันทร์

12 - 16 ก.ย. 62

12,555

12,555

4,500

พฤหัส-จันทร์

03 - 07 ต.ค. 62

13,999

13,999

4,500

อาทิตย์-พฤหัส

13 - 17 ต.ค. 62

14,999

14,999

4,500

ราคาขาย
฿12,222
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/


Visitors: 395,881