ทัวร์เกาหลี ออนนี่ ICE FISHING @KOREA 5วัน3คืน BY XJ มิ.ย.62-ม.ค.63  12,999.-

ออนนี่ ICE FISHING @KOREA 5วัน3คืน BY XJ JAN 2020 12,999.- 

กำหนดการเดินทาง มิ.ย.62-ม.ค.63

ราคาเริ่มต้น 12,999.-

 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่

 

อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101

 

อุทยานเหย๋หลิ่ว - สถานีรถไฟสือเฟิ่น – วัดหลงซันซื่อ

 

ช้อปปิ้ง3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ย ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง

 

บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

 

พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

 

• เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี , ซีฟู้ดเหย๋หลิ่ว •

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

ผู้ใหญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

พุธ - อาทิตย์

12 - 16 มิ.ย. 62

12,999

12,999

5,500

พุธ - อาทิตย์

02 - 06 ต.ค. 62

13,999

13,999

5,500

พุธ - อาทิตย์

16 - 20 ต.ค. 62

13,999

13,999

5,500

พุธ - อาทิตย์

23 - 27 ต.ค. 62

13,999

13,999

5,500

พุธ - อาทิตย์

30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62

13,999

13,999

5,500

พุธ - อาทิตย์

06 - 10 พ.ย. 62

13,555

13,555

5,500

พุธ - อาทิตย์

13 - 17 พ.ย. 62

13,555

13,555

5,500

พุธ - อาทิตย์

       20 - 24 พ.ย. 62

13,555

13,555

5,500

พุธ - อาทิตย์

 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62

13,555

13,555

5,500

พุธ - อาทิตย์

11 - 15 ธ.ค. 62

13,555

13,555

5,500

พุธ - อาทิตย์

18 - 22 ธ.ค. 62

13,555

13,555

5,500

อังคาร - เสาร์

24 - 28 ธ.ค. 62

13,999

13,999

5,500

เสาร์ - พุธ

28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63

23,999

23,999

5,500

อาทิตย์ - พฤหัสบดี

29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63

21,999

21,999

5,500

 

ราคาขาย
฿12,999
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/

Visitors: 417,714