ทัวร์จีน ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยกรถไฟความเร็วสูง JUN - JUL 2019 12,921-

ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยกรถไฟความเร็วสูง JUN - JUL 2019 12,921- 

กำหนดการเดินทาง  JUN - JUL 2019

ราคาเริ่มต้น  12,921-

 

สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์ตลอดทั้งปี “มณฑลยูนนาน”

 

นั่งรถไฟสัมผัสความเร็วสูง คุนหมิง-ลี่เจียง-คุนหมิง ที่นั่งสะดวก สบาย

 

ความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์  “ภูเขาหิมะมังกรหยก” เผชิญความสูงที่ 4,506 เมตร

 

ชมทะเลสาบจิ่วไจ้โกวน้อย “ ไป๋สุ่ยเหอ ” เที่ยวชม “ เมืองโบราณลี่เจียง ”

 

เดินทางโดยสายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์ (KY)

 

*ปลไม่รวม : ค่าวีซ่า 1,500 บาท/ท่าน,ค่าทิปมัคคุเทศก์,คนขับรถ1,500 บาท/ท่าน/ทริป,ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ

 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

สายการบิน

จำนวน

1-4 มิถุนายน 2562

13,931

3,500

KY

20

3-6 มิถุนายน 2562

12,921

3,500

KY

20

4-7 มิถุนายน 2562

12,921

3,500

KY

20

6-9 มิถุนายน 2562

13,931

3,500

KY

20

7-10 มิถุนายน 2562

13,931

3,500

KY

20

8-11 มิถุนายน 2562

13,931

3,500

KY

20

11-14 มิถุนายน 2562

12,921

3,500

KY

20

13-16 มิถุนายน 2562

13,931

3,500

KY

20

14-17 มิถุนายน 2562

13,931

3,500

KY

20

15-18 มิถุนายน 2562

13,931

3,500

KY

20

18-21 มิถุนายน 2562

12,921

3,500

KY

20

20-23 มิถุนายน 2562

13,931

3,500

KY

20

21-24 มิถุนายน 2562

13,931

3,500

KY

20

22-25 มิถุนายน 2562

13,931

3,500

KY

20

25-28 มิถุนายน 2562

12,921

3,500

KY

20

27-30 มิถุนายน 2562

13,931

3,500

KY

20

28 มิถุนายน-1 กรกฎาคม2562

13,931

3,500

KY

20

29 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2562

13,931

3,500

KY

20

30 มิถุนายน-3 กรกฎาคม2562

12,921

3,500

KY

20

ราคาขาย
฿12,921
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/

Visitors: 388,419