ทัวร์จีน QE1KMG-8L001 SAVE PRICE คุนหมิง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน ลัคกี้แอร์ไลน์ (8L) ก.ค.62 17,900.-

QE1KMG-8L001 SAVE PRICE คุนหมิง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน ลัคกี้แอร์ไลน์ (8L) ก.ค.62 17,900.-

กำหนดการเดินทาง ก.ค.62

ราคาเริ่มต้น 17,900.-

ชมความงดงามของมรดกโลก เมืองลี่เจียง •พิชิตความสูง 4,506 เมตร ของภูเขาหิมะมังกรหยก •ชมสวนน้ำตกขนาดใหญ่ใจกลางเมืองคุนหมิง 

อัตราค่าบริการโปรแกรม : LIJIANG DREAM DESTINATION TRIAN TO KUNMING  NO SHOP 5DAYS 4NIGHTS  MU

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ท่านละ

วันที่ 24-28 ก.ค. 62

17,900.-

17,900.-

17,900.-

4,500.-

12,900.-

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ)  ท่านละ 7,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน วีซ่า

ราคาขาย
฿17,900
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/

Visitors: 395,834