ทัวร์จีน GQ1PVG-CA001 เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์ ตะลุยดินแดนแห่งเทพนิยาย 4 วัน 3 คืน (CA) ก.ค.-พ.ย.62 15,900.-

GQ1PVG-CA001 เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์ ตะลุยดินแดนแห่งเทพนิยาย 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA) ก.ค.-พ.ย.62 15,900.-

กำหนดการเดินทาง ก.ค.62 - พ.ย.62

ราคาเริ่มต้น 15,900.-

เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ | ล่องทะเลสาบซีหู | หมู่บ้านโบราณเยี่ยเหอ | ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง | HANGZHOU OUTLET | STARBUCK RESERVE ROASTERY

อัตราค่าบริการ : เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์ ตะลุยดินแดนแห่งเทพนิยาย

4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ท่านละ

วันที่ 12-15 ก.ค.62

16,900.-

16,900.-

16,900.-

4,000.-

6,900.-

วันที่ 19-22 ก.ค.62

16,900.-

16,900.-

16,900.-

4,000.-

6,900.-

วันที่ 26-29 ก.ค.62

17,900.-.

17,900.-.

17,900.-.

4,000.-

7,900.-

วันที่ 09-12 ส.ค.62

16,900.-

16,900.-

16,900.-

4,000.-

6,900.-

วันที่ 17-20 ส.ค.62

16,900.-

16,900.-

16,900.-

4,000.-

6,900.-

วันที่ 24-27 ส.ค.62

16,900.-

16,900.-

16,900.-

4,000.-

6,900.-

วันที่ 12-15 ต.ค.62

17,900.-

17,900.-

17,900.-

4,000.-

      7,900.-

วันที่ 19-22 ต.ค.62

17,900.-

17,900.-

17,900.-

4,000.-

7,900.-

วันที่ 20-23 ต.ค.62

17,900.-

17,900.-

17,900.-

4,000.-

7,900.-

วันที่ 26-29 ต.ค.62

17,900.-

17,900.-

17,900.-

4,000.-

7,900.-

วันที่ 09-12 พ.ย.62

17,900.-

17,900.-

17,900.-

4,000.-

7,900.-

วันที่ 16-19 พ.ย.62

15,900.-

15,900.-

15,900.-

4,000.-

6,900.-

วันที่ 23-26 พ.ย.62

17,900.-

17,900.-

17,900.-

4,000.-

7,900.-

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน (ไม่รวมวีซ่า)

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/

ราคาขาย
฿15,900
จำนวน:
Visitors: 388,413