ทัวร์จีน GQ1PEK-CA001 ปักกิ่ง กำแพงเสียดฟ้า วังต้องห้าม 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA) มิ.ย.-พ.ย62 15,900.-

GQ1PEK-CA001 ปักกิ่ง กำแพงเสียดฟ้า วังต้องห้าม 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA) มิ.ย.-พ.ย62 15,900.-

กำหนดการเดินทาง มิ.ย. - พ.ย. 62 

ราคาเริ่มต้น 15,900.-

กำแพงเมืองจีน |พระราชวังกู้กง | พระราชวังฤดูร้อน | หอฟ้าเทียนถาน | เป็ดปักกิ่ง โต๊ะละ 2 ตัว | บุฟเฟต์ปิ้งย่างเจงกิสข่าน

 

อัตราค่าบริการ : ปักกิ่ง กำแพงเสียดฟ้า วังต้องห้าม 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ 20-24 มิ.ย.62

15,900.-

18,900.-

18,900.-

4,000.-

5,900.-

วันที่ 12-16 ก.ค.62

16,900.-

19,900.-

19,900.-

4,000.-

6,900.-

วันที่ 13-17 ก.ย.62

16,900.-

16,900.-

19,900.-

4,000.-

6,900.-

วันที่ 20-24 ก.ย.62

16,900.-

16,900.-

16,900.-

4,000.-

6,900.-

วันที่ 18-22 ต.ค.62

17,900.-

20,900.-

20,900.-

4,000.-

6,900.-

วันที่ 19-23 ต.ค.62

17,900.-

20,900.-

20,900.-

4,000.-

6,900.-

วันที่ 25-29 ต.ค.62

17,900.-

20,900.-

20,900.-

4,000.-

6,900.-

วันที่ 08-12 พ.ย.62

17,900.-

20,900.-

20,900.-

4,000.-

6,900.-

วันที่ 22-26 พ.ย.62

17,900.-

20,900.-

20,900.-

4,000.-

6,900.-

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน (ไม่รวมวีซ่าจีน)

ราคาขาย
฿15,900
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/

Visitors: 388,416