ทัวร์จีน GQ1DYG-CZ001 จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ SAVE SAVE 4 วัน 3 คืน (CZ) มิ.ย-ต.ค.62 11,888.-

GQ1DYG-CZ001 จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ SAVE SAVE 4 วัน 3 คืน โดย สายการบินไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ (CZ) มิ.ย-ต.ค.62 11,888.-

กำหนดการเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62

ราคาเริ่มต้น 11,888.-

เมืองโบราณฟ่งหวง | เขาเทียนเหมิน | ประตูสวรรค์ | เขาอวตาร | โชว์เหม่ยลี่เซียงซี | สะพานแก้วที่ยาวที่สุด | ถ้ำมังกรเหลือง | อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน

อัตราค่าบริการ : จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ SAVE SAVE 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ 13-16 มิ.ย. 62

11,888.-

14,888.-

14,888.-

3,500.-

ไม่รับจอย

วันที่ 19-22 ก.ค. 62

12,888.-

15,888.-

15,888.-

3,500.-

ไม่รับจอย

วันที่ 23-26 ก.ค. 62

12,888.-

15,888.-

15,888.-

3,500.-

ไม่รับจอย

วันที่ 30 ส.ค. – 02 ก.ย. 62

12,888.-

15,888.-

15,888.-

3,500.-

ไม่รับจอย

วันที่ 20-23 ก.ย. 62

13,888.-

16,888.-

16,888.-

3,500.-

ไม่รับจอย

วันที่ 24-27 ต.ค. 62

13,888.-

16,888.-

16,888.-

3,500.-

ไม่รับจอย

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน รวมวีซ่ากรุ๊ป

ราคาขาย
฿11,888
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/

Visitors: 395,827